přeskočit k navigaci »

Sberbank - rekonstrukce pobočky

Rekonstruovaný objekt Sberbank se nachází v centru města Karlovy Vary, v místě křížení ulic T. G. Masaryka a Dr. Bechera. Jedná se o nárožní dům, podsklepený se 4 nadzemními podlažími a využívaným podkrovím. Objekt byl postaven dle výkresové dokumentace z roku 1913, v pozdějších letech byl několikrát dostavován a rekonstruován.

Předmětné úpravy se týkají pouze vnitřní dispozice v 1. PP a 1. NP, kdy se změnilo užívání z prodejny na banku, přičemž vnější vzhled parteru včetně kovových výkladců a kamenného obkladu v přízemí objektu zůstává zachován. Vstup z nároží objektu je řešen jako bezbariérový. Opticky je celý vnitřní prostor banky spojen s okolím přes stávající prosklené výkladce, které jsou situovány po celém obvodu banky.

V 1. NP ve vazbě na oba vstupy je řešena veřejná část pobočky. Vstup z nároží je řešen přes zádveří s informačním terminálem. V této části je umístěn i bankomat do stávajícího výkladce vedle vstupu. Druhý vstup z ulice T. G. Masaryka vede do vstupní části bankovní haly. Ta je rozdělena do několika funkčních zón. V přímé vazbě na vstupy je situována část pro čekající klienty s dětským koutkem, pultem informátora a dvěma samostatnými internetovými pracovišti pro klienty banky. Ve vazbě na tuto část, v křídle orientovaném do ulice T. G. Masaryka, je situována kancelář ředitele pobočky, umístěná za celoprosklenými příčkami k zajištění optického kontaktu ředitele se zaměstnanci.

V křídle orientovaném do ulice Dr. Bechera je umístěna čtveřice volně stojících poradenských pracovišť, která jsou vymezena nízkými skleněnými paravánovými příčkami. Tento trakt je ukončen tříramenným skleněným schodištěm. Toto komunikační jádro spojuje vstupní podlaží s 1. PP, kde je umístěna pětice samostatných kancelářských prostor, které jsou od sebe odděleny celoprosklenými příčkami. Jedná se o kanceláře vždy pro jednoho pracovníka. V tomto podlaží je i zasedací místnost s jednacím stolem pro 8 lidí. V této části je řešeno i zázemí pro zaměstnance.

V 1. PP je nové sociální zařízení pro zaměstnance a mohou je využívat i klienti. Součástí čajové kuchyňky v 1. PP je kuchyňská linka s dřezem a samostatným umyvadlem. Čajová kuchyňka je doplněna o malý jídelní stůl. Šatní skříně zaměstnanců jsou v samostatné místnosti 1. PP. Část sociálního zařízení je situována i v 1. NP.

Technické zázemí banky je soustředěno v centrální části pobočky v 1. NP. Jedná se o technickou místnost se dvěma venkovními VRV jednotkami pro klimatizaci a serverovnu. V přilehlé chodbě je elektrorozvaděč a hydrant.

Mezi oběma trakty ve vazbě na vstup do pobočky je situován pokladní úsek – pokladna s prostorem pro trezor, diskrétní pokladna s vlastním vstupem, který je vymezen čtveřicí monumentálních sloupů.

Interiér vychází z požadavku investora dle manuálu Sberbank. Nábytek je převážně typový, doplněný o atypické prvky. Podlahy jsou keramické, pouze v serverovně je vinylová krytina. Prostory pobočky banky jsou opatřeny sádrokartonovými nebo kazetovými podhledy se zapuštěnými svítidly. Prostory jsou doplněny sedacím nábytkem, reprodukcemi, velkoformátovými tapetami a jednotným orientačním systémem.

Hlasování bylo ukončeno.

Sberbank - rekonstrukce pobočky

Počet hlasů: 199

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz