přeskočit k navigaci »

Rýnský dvůr Karlovy Vary – zástavba

Popis objektu

Rýnský Dvůr se nachází v srdci lázeňské zóny města Karlovy Vary, přímo v sousedství divadla, vedle hotelu Central, cca 200 m od hotelu Pupp, či Vřídelní kolonády.

Novostavba polyfunkčního objektu s optickou fasádou pěti domů. Budovy jsou komunikačně propojeny.

V objektech je vybudována ubytovací část – v apartmánech, obchody a kanceláře, restaurace a zázemí městského divadla, loubí a pasáže; recepce s ostrahou; kryté parkoviště. Zázemí divadla je propojeno s divadlem stávajícím tunelem pod Divadelní ulicí. V 1. PP se nachází společné garáže. V 1. NP obchody se zázemím přístupné z pasáže, komerční prostory (kanceláře), zázemí divadla-šatny, zázemí restaurace a společné prostory, výměník, sklady, úklidové komory a sociální zařízení s využitím pro komerční prostory. Ve 2. NP se nachází obchody včetně jejich zázemí a restaurace včetně zázemí. 3. – 7. NP představují ubytovací jednotky – apartmány s nadstandardním vybavením, celkem se jedná o 36 luxusních bytů. Objekt má i několik střešních zahrad.

Konstrukční řešení

Stavební jáma byla zajištěna pomocí záporové stěny (uliční čára) a nové opěrné železobetonové stěny.

Objekt byl založen na železobetonové základové desce tlusté 600 mm. Veškeré nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové (stěny, sloupy, stropní desky). Vnitřní stěny jsou zhotoveny z tvárnic Porotherm. Obvodový plášť je zhotoven zateplovacím systémem Baumit. Vnitřní omítky jsou sádrové kletované.

Krov a zastřešení

Pohledově se jedná o pět samostatných krovových konstrukcí sedlového tvaru s ustupující výškou hřebene a římsy. Konstrukce je kombinovaná z ocelových vaznic a sloupků s dřevěnými krokvemi, vaznicemi, sloupky a vikýři. Součástí stavebních prací bylo přeložení a vybudování nových inženýrských sítí – kanalizační a vodovodní přípojka a plynovod, napojení na CZT a nově vybudovaná trafostanice. Úprava stávající komunikace a vybudování nového veřejného osvětlení. Byly vybudovány nové opěrné zdi, staré – stávající byly sanovány.

Závěr

Práce na objektu trvaly celkem cca 3 roky. Zahájeny byly v měsíci srpen 2007 a celá stavba byla ukončena a předána investorovi k užívání v prosinci 2010.

Tento bytový projekt, ač byl realizován ve zpřísněném režimu dopravy na staveniště, při omezení hlučnosti, prašnosti, za značně ztížených podmínek při zakládání stavby, velmi citlivě a vkusně zaplnil letitou nevzhlednou proluku.

Hlasování bylo ukončeno.

Rýnský dvůr Karlovy Vary – zástavba

Počet hlasů: 186

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz