přeskočit k navigaci »

Revitalizace nemocnice v Sokolově - pavilon B - JIP iktová

Předmětem stavebních úprav byl vznik nového oddělení JIP - Iktová, které vzniklo v pravé polovině 2. NP pavilonu B nemocnice v Sokolově. Jedná se o modernizaci a rozšíření kapacity Iktového centra, které zajistí dostupnost specifické péče pacientům s akutními cévními mozkovými příhodami z celého Karlovarského kraje.

Vznik a existence Iktového centra Nemocnice Sokolov jsou odůvodněny potřebou poskytování specifické akutní a komplexní cerebrovaskulární péče pacientům s cévními příhodami mozkovými, zcela dle doporučení Cerebrovaskulární sekce České Neurologické společnosti a European Stroke Organisation (www.eso-stroke.org). Nemocnice Sokolov a její stávající Iktové centrum je od 1. 1. 2011 součástí páteřní sítě certifikovaných pracovišť v ČR. Jeho recertifikace pro další období je mimo jiné podmíněna rozšířením kapacity lůžek intenzivní péče nejméně na 8, čehož v původním dispozičním uspořádání nebylo možné dosáhnout. Zamýšlená rekonstrukce 2. NP pavilonu B Nemocnice Sokolov za tímto účelem se tudíž jeví logickým krokem, umožňujícím rozšíření kapacity, zachovávajícím logisticky výhodnou blízkost oddělení centrálního příjmu pacientů, oddělení zobrazovacích metodik (především CT) i lůžkové části neurologického oddělení, a především plně uspokojujícím nároky kladené na Iktové centrum stávající legislativou. Již v tomto okamžiku funguje coby referenční centrum pro cca 200 000 pacientů Sokolova, Chebu, Mariánských Lázní, Aše a okolního regionu. V součinnosti se Záchrannou službou Karlovarského kraje představuje svou funkční specializací i geograficky logické centrum umožňující maximálně zkrátit časy „stroke-needle“ u pacientů s akutním cévním onemocněním mozku.

JIP Iktová tvoří samostatnou léčebnou složku, která je určena pro vážně nemocné hospitalizované osoby (ústavní péče). JIP Iktového centra je specializované lůžkové oddělení intenzivní neurologické péče, zabývající se péčí o kriticky nemocné pacienty v akutní fázi neurologického onemocnění, především cévní příhody mozkové.

Výstavba nové stanice intenzivní péče Iktového centra znamená legislativou požadované zvýšení lůžkové kapacity, čímž se naplní definované požadavky pro recertifikaci oddělení v rámci sítě Iktových center. Její lokalizace v 2. NP pavilonu B Nemocnice Sokolov uspokojuje nároky na specifickou neurointenzivní péči včetně návaznosti na komplement.

Hlasování bylo ukončeno.

Revitalizace nemocnice v Sokolově - pavilon B - JIP iktová

Počet hlasů: 107

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz