přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech

Cílem rekonstrukce jsou vybrané stavební části karlovarského gymnázia a dostavba chybějícího západního křídla školy na místě stavebně, technicky a dispozičně nevyhovující vedlejší přízemní budovy školy určené k demolici.

Stávající budova prvního českého gymnázia byla kolaudována v roce 1962. Z hlediska vnitřních dispozic, stavu vnitřního vybavení i z pohledu technického a hygienického jsou dnes některé její části nevyhovující. Zejména zmíněná jednopodlažní západní část, tzv. „školička“ má vzduté podlahy, plísně na stěnách a provizorní opravy střechy. Škola nemá žádný shromažďovací prostor pro více než jednu třídu žáků. Do dnešního dne jsou šatny umístěny v suterénu budovy, který dříve sloužil jako kryt CO, což je již zcela nevyhovující. Bezbariérovost školy je pouze částečná. Škola má též nedostatečné stavebně technické podmínky a zázemí pro výuku některých předmětů, oddychové prostory pro žáky, studovnu, čítárnu, knihovnu, prostory pro volný přístup k internetu a další.

Návrh přístavby západního křídla vychází z tektoniky stávající stavby, respektuje barevnosti a architektonické řešení původního areálu. Stavba je navržena jako monolitický železobetonový skelet s vyzděným a zatepleným obvodovým pláštěm. Bohaté prosklení zajišťuje prosvětlení auly i učeben. Nový vstupní blok je mírně provokativně vyosen z pravoúhlého systému křídel budovy a svým tvarem zdůrazňuje nový reprezentativní vstup do areálu. Vnitřní úpravy stávajících objektů významně zlepšují dříve nepožadované požárně bezpečnostní řešení komplexu.

Doplněním parkovacích ploch se zlepší situace dopravní obslužnosti a zvýší se přístupnost školy osobám se sníženou schopností orientace a pohybu.

Rekonstrukcí a přístavbou západního křídla získá Karlovarský kraj kvalitní, bezbariérový a dobře vybavený objekt pro střední školství.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech

Počet hlasů: 1226

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz