přeskočit k navigaci »

Přístavba víceúčelového sálu Základní umělecké školy Kraslice

Urbanistické řešení

Nový objekt - přístavba ke stávající Základní umělecké škole v Kraslicích má doplnit chybějící prostory školy pro pořádání interních i veřejných akcí, pro výuku tanečního oboru, zkoušky orchestrů a sborů. Hlavní součástí stavebního programu je víceúčelový sál pro cca 140 návštěvníků.

Navrhovaná stavba respektuje funkční a prostorové požadavky územního plánu i stávající okolní zástavbu. Nová dvoupodlažní budova přístavby je umístěna na stavebním pozemku s ohledem na přilehlé okolí, technická omezení i daný stavební program.

Stavba využívá stávající přístupové a parkovací možnosti v této části městského centra a dotváří veřejný prostor.

Hlavní vstup je v místě stávajícího vchodu do školní budovy. Servisní vstup je na straně od přilehlé parkovací plochy.

Architektonické řešení

Přístavba je navržena jako architektonický solitér, který je napojený na stávající budovu školy spojovacím krčkem haly. Dvoupodlažní přístavba má jednoduchou architektonickou formu, která je charakterizována šikmými plochami sedlové střechy i nakloněním obvodového pláště. Hřeben střechy je ukončen průběžným světlíkem. Boční stěny jsou členěny okenními otvory.

Lapidární a prosté pojetí vnějšího objemu stavby je v interiéru obohaceno o působivou formu betonových segmentů klenoucích se nad prostorem sálu a nesoucích vlastní konstrukci střechy. V prostoru sálu je možné umístit 143 míst k sezení a sál je díky volné koncepci řešení prostoru velice variabilní nejen pro různorodé potřeby školy, ale i pro případné aktivity města.

Na východní straně přístavby je vytvořeno široké schodiště s rampou, které tvoří únikovou komunikaci z budovy v případě potřeby.

Rozměry přístavby v půdorysu jsou 12,50 x 21,00 m, výš. cca 9,30 m nad terénem.

Architektonickou koncepci naplňuje i volba materiálů. Vnější povrch přístavby tvoří panely typu Kingspan světle béžové barvy, v interiéru jsou podhledy střechy tvořeny sádrokartonovými deskami v kombinaci s akustickými panely, na stěnách desky MDF s dýhovaným povrchem. Podlaha je kryta přírodním linoleem zn. Marmoleum v oranžové barvě. Zadní stěna sálu je opatřena zrcadly pro baletní cvičení, v čele je umístěno demontovatelné jeviště.

Sedací nábytek tvoří stohovatelná polokřesílka čalouněná zeleným potahem.

Dispoziční řešení

Objekt přístavby je dvoupodlažní a je se stávající školní budovou propojen v obou podlažích.

V přízemí stávající školní budovy je vytvořena vyrovnávací rampa vedoucí do vstupní haly nového objektu přístavby. Odtud vedou dvě schodišťová ramena do vyššího podlaží s vlastním sálem (jedno schodiště je opatřeno plošinou pro imobilní návštěvníky). V přízemí jsou umístěna sociální zařízení, nahrávací studio s režií a servisní a technické prostory.

Stávající školní budova je propojena s novou přístavbou také v úrovní sálu a to z mezipodesty schodiště přes spojovací můstek přímo na jeviště sálu. Toto propojení slouží účinkujícím.

Prostor víceúčelového sálu ve 2.N.P. je pro 143 sedících návštěvníků a cca 40 účinkujících a je na východní straně propojen dvojicí únikových dveří s venkovní terasou.

Provozy šaten pro návštěvníky a občerstvení jsou situovány v přízemí stávající školní budovy.

Přehled ploch a kapacit:

Zastavěná plocha 243,5 m2
Celková užitková plocha 454,5 m2
Počet nadzemních podlaží 2
Celkový obestavěný prostor 2223,5 m3
Počet míst v sále 143
Plocha sálu s jevištěm 226,5 m2

Stavebně technické řešení

Objekt přístavby je proveden jako monolitická železobetonová konstrukce stěn a stropu, která podepírá soustavu 5-ti železobetonových oblouků nesoucích střešní ocelovou konstrukci. Podlahová deska a stěny jsou podporovány soustavou mikropilot. Střešní i obvodový plášť je tvořen z panelů typu Kingspan, monolitické stěny jsou opatřeny tepelnou izolací.

Pro vytápění objektu je použita teplovodní soustava s plynovým kotlem. Vytápění hlavních prostor (sál, hala) je instalováno v podlaze.

Prostory sálu a nahrávacího studia, vstupní haly a sociálního zařízení jsou vybaveny vzduchotechnickým zařízením.

Hlasování bylo ukončeno.

Přístavba víceúčelového sálu Základní umělecké školy Kraslice

Počet hlasů: 291

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz