přeskočit k navigaci »

Památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování s jednou ubytovací jednotkou

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Urbanistické vztahy budovy se nemění. Architektonické řešení vnějšího vzhledu budovy je navrženo v souladu se záměrem památkové ochrany uvést jej do klasicistní podoby, ze které jsou dochovány prakticky veškeré fasádní prvky a členění. Vlastní návrh tektoniky členění fasády a barevné řešení bude předmětem dokumentace pro stavební povolení a případné úpravy dle průzkumů při provádění stavby.

Architektonické řešení vnitřních prostorů je navrženo s ohledem na historicky hodnotné prostory, konstrukce a jednotlivé prvky budovy. Mezi nejhodnotnější prostory patří klenuté sklepní prostory v obou výškových úrovních, vstupní a ostatní partie 1.NP a obytné místnosti ve zvýšeném přízemí. Mezi hodnotné stavebně konstrukční prvky patří zejména kamenné a cihelné klenby, hrázděné zdivo, dochované historické části gotického, renesančního a barokního zdiva a dochované historické otvorové prvky. Podrobnější seznam historicky cenných konstrukcí a prvků je obsažen v základním historickém průzkumu, pasportu.

V návrhu stavby jsou odstraněny některé nevhodné a památkově nepodstatné konstrukce a prvky. Tímto zásahem jsou historicky cenné prostory otevřeny a jejich pohledové konstrukce uvolněny.

Jedním ze základních principů architektonického návrhu řešení vnitřních prostorů je obnovení vzhledu původních doložitelných povrchů na původních doložitelných konstrukcích. Tento princip se dotýká zejména hliněných omítek na stropních konstrukcích, kamenných spárovaných zdí, klasických štukových omítek na cihelném a hrázděném zdivu a v neposlední řadě různých typů maleb. Součástí návrhu je obnovení kamenných, keramických dlažeb a prkenných podlah. Podrobné architektonické řešení vnitřních prostorů bude zpracováno v projektu interiéru.

Důležitým prvkem architektonického řešení je zachování střešního světlíku do 2.NP. Světlík je velmi hodnotným architektonickým prvkem, který prosvětluje vnitřní halu se schodištěm a nezaměnitelným způsobem pomáhá dotvářet architektonický výraz tohoto prostoru.

Do prostorů půdy se výrazně nezasahuje, budou zde provedeny nezbytné stavebně technologické práce směřující k optimální konzervaci konstrukcí krovu a opravy střešního pláště.

Dispozičně provozní řešení objektu respektuje pomyslný průsečík jeho stavebně konstrukčních možností a požadavků památkové ochrany významných částí budovy.

Obě podzemní podlaží sklepů jsou ponechána prostorově nedělená s možností univerzálního využití pro společenské aktivity, což se týká zejména obou místností směrovaných oknem a dveřmi do prostoru hradeb. Tyto dvě místnosti jsou doplněny pouze o toaletu s předsíní, aby hosté nemuseli přecházet více podlaží do privátních prostorů bydlení. Sklepní místnost s oknem do hradeb ve druhé úrovni sklepů je doplněna o možnost instalace lokálního topidla na dřevo, možnost umístění druhého topidla v prostoru nejvýše položeného sklepa s dveřmi na hradby je rovněž možná, ale návrh stavby s ní zatím neuvažuje. Zbývající dvě sklepní místnosti jsou ponechány zejména pro funkci provětrávání spodních konstrukcí domu a tím zajištění jejich stavebně technických vlastností. Využití sklepní studánky v nejnižší části podsklepení domu bude navrženo po provedení čerpací zkoušky.

V přízemí domu je navržena z ulice přímo přístupná prodejna nepotravinářského zboží se samostatnou toaletou. Prostor prodejny vznikl odstraněním novější stěny, kdy dochází k otevření původního barokního mázhausu s původním trámovým dřevěným stropem, jehož nejcennější částí je hliněný strop na slámových výpletech do mezitrámových kratin. Strop bude uveden do původního stavu s přihlédnutím k potřebným užitným vlastnostem pro prodejnu i bytové prostory nad prodejnou.

Do ostatních části domu určených pro bytové účely je obnoven vstup na pravé straně uliční fasády. Vstup vede do zádveří, které je odděleno od následující haly. Prostor zádveří je zastropen trámovým stropem s částečně viditelnými trámy, prostoru haly dominuje klasická klenba české placky. Z haly je vstup do zvýšené předsíně se schodištěm, toaletou, komorou a instalačním prostorem. Z předsíně se již vstupuje do obytné kuchyně a hlavní obytné místnosti domu. Na kuchyni navazuje víceúčelová místnost pro domácí práce a spižírna. Jsou zde rovněž doplňkové domácí spotřebiče, lednička, mraznička, pračka, sušička. V obytné kuchyni je navrženo francouzské okno s propojením na malou terasu na hradbách.

Ve 2.NP jsou umístěny pouze obytné místnosti s vlastním hygienickým zázemím a komora na uskladnění ostatních domácích potřeb. Z prostoru schodišťové haly je přístupný instalační prostor a vchod na schodiště do půdy. Druhý instalační prostor je přístupný z jedné z koupelen. V prostoru půdy je umístěn plynový kotel a ohřev TUV.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování s jednou ubytovací jednotkou

Počet hlasů: 430

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz