přeskočit k navigaci »

Novostavba objektu společenského sálu Toscana

Stavba byla navržena pro provoz společenského sálu sloužícímu sousednímu areálu Karlovarské mezinárodní školy (CIS). Objekt je využíván pro společenské události související s provozem CIS, dále pro stravování účastníků kurzů s výdejem stravy, případně pro potřeby volnočasových aktivit.

Objekt je v hlavní ploše jednopodlažní se systémem sedlových a valbových střech s dřevěným krovem a se štíty. Hlavní prostor je zastřešen sedlovou střechou. Dvoupodlažní je objekt v západní části (ve 2. NP je umístěna strojovna VZT a další technologické části). Z jižní strany je předsazena terasa s překrytím v kolonádovém stylu.

Vstup je z jižní strany, následuje hala - šatna, ve východní části je pak umístěn sál, v západní části jsou situovány prostory zázemí a varny, skladů výdeje jídla a nezbytného hygienického zázemí. Ve zbývající části jsou zhotoveny prostory sociálního zázemí uživatelů.

Založení objektu je provedeno na základových pasech a patkách a štěrkovém polštáři. Svislý systém objektu je stěnový s obvodovými a vnitřními nosnými stěnami, nosný systém v části severní fasády je pak doplněn o ŽB obvodové stěny, v části jižní fasády ŽB pilířem a dřevěnými rámy z lepených profilů. Obvodové i vnitřní zděné stěny jsou z keramických cihelných bloků. Vnější výplně otvorů jsou zhotoveny z hliníkových profilů s čirým zasklením. Vnitřní dveře jsou dřevěné obložkové. Zastřešení objektu bylo provedeno z maloformátové krytiny ETERNIT DACORA.

Celkový architektonický styl koresponduje s principy a formami členění hmot jako stávající okolní objekty areálu "TOSCANY". Barevnost kombinuje bílé a okrové fasádní plochy v kombinaci s antracitovou barvou "břidličných" ploch střešních rovin.

V rámci výstavby objektu společenského sálu je provedena také novostavba objektu vrátnice pro denní i noční provoz a pro vytápění sousední haly společenského sálu.

Práce na stavbě proběhly v mimořádném termínu, protože bylo nutné co nejdříve zajistit stravování pro studenty a personál CARLSBAD INTERNATIONAL SCHOOL, a to i přesto, že byly práce částečně přerušeny z důvodu přepracování koncepce stravování. Původním záměrem bylo stravování formou cateringu. Touto změnou vznikla plnohodnotná kuchyně pro přípravu jídel tak, aby v maximální míře vyhovovala nárokům na stravovací zvyky studentů školy, vyplývajících z jejich rozdílných národností a kultur.

Tyto projekční změny přinesly posun v harmonogramu výstavby a termín dokončování stavby se tak ocitl na přelomu roku, tedy v nepříznivém zimním období. Přesto bylo v maximální míře dbáno na kvalitu a důsledné dodržování technologických postupů. Výsledné úsilí provádějící firmy a v neposlední řadě projektanta, dalo vzniknout kvalitně provedenému a promyšlenému objektu, který vyhovuje nejen studentům a pedagogům, ale i obsluhujícímu personálu.

Celý objekt tak navazuje na historicky zaniklý objekt areálu, haly "Přátelství" (Freundschaft hall) na jejíž bývalou existenci navazuje více než symbolicky.

Hlasování bylo ukončeno.

Novostavba objektu společenského sálu Toscana

Počet hlasů: 53

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz