přeskočit k navigaci »

Náves Počerny

Počerny jsou svým charakterem malou obcí, administrativně jsou ovšem součástí Karlových Varů. V posledních letech v této lokalitě vyrostlo mnoho nových rodinných domů a další parcely jsou připraveny pro zástavbu. Středem Počeren prochází frekventovaná silnice na Chodov. Vedle této frekventované silnice byla v samotném centru obce asfaltová plocha trojúhelníkového tvaru v majetku města, která sloužila pro občasné parkování kamionu. Naše projekční kancelář měla za úkol přes tuto plochu navrhnout chodník mezi autobusovou zastávkou a novou lokalitou rodinných domů severně.

Při seznámení se s místem jsme však zjistili, že daný pozemek lze využít mnohem lepším způsobem. Počernům chybělo jádro, jasný centrální prostor, kde by si lidé mohli dát sraz, nebo si chvíli odpočinout. Ideálním pozemkem pro vznik takového místa byla právě tato trojúhelníková plocha. Přišli jsme tedy s návrhem komplexnějším, zahrnujícím jak pěší trasy, tak malé náměstíčko s lavičkami, zelení i pítkem. Plochy komunikací jsme výrazně zredukovali a uvolněný prostor zaplnili zajímavou dlažbou, zelení a městským mobiliářem. Zástupcům města se toto řešení líbilo a cesta ke vzniku návsi v Počernech se tím otevřela. Na trase k požadovanému cíli - k realizaci stavby, však stálo ještě mnoho dalších překážek. Jednou z nich byla skutečnost, že průtažní silnice nepatří městu, ale jde o silnici II. třídy v majetku kraje. Pro stavbu chodníku jsme potřebovali část silnice zabrat. Druhou komplikací byl pozemek přímo vedle zastávky, který byl zemědělským půdním fondem, bylo proto třeba zajistit vynětí ze ZPF. Příprava stavby byla tudíž administrativně náročnější, ale začátkem roku 2013 se podařilo vydat stavební povolení. Ve výběrovém řízení zvítězila firma EUROVIA CS a.s. Stavba probíhala od dubna do června 2013. Cena stavby byla 1,6 milionu Kč bez DPH.

Trojúhelníkový pozemek byl přetvořen na odpočinkové místo plné městského mobiliáře a zeleně, dokonce zbylo místo i na parkoviště pro 9 vozidel. Nezapomněli jsme ani na cyklisty, kteří zde mohou odstavit své kolo a napít se z pítka. O kulturní nabídce by měl informovat osvětlený plakátovací sloup.

Úpravy zahrnují mimo jiné 9 parkovacích míst, 10 laviček, výsadbu stromů (7 třešní podél hlavní silnice, 3 lípy v rozích plochy, 1 douglaska tisolistá v centru návsi), stojan na kola, pítko, plakátovací sloup a 2 x odpadkový koš.

Centrální část je tvořena kruhovými prstenci okolo hlavního stromu ve středu návsi. Prstence jsou vyskládány z betonové dlažby imitující kamenné kostky, dlažba, kterou jsme si přáli, má však nepravidelné tvary a tudíž byl požadavek na vyskládání pravidelných kruhů pro dodavatele stavby malým oříškem. Obdobně jsme bojovali za mobiliář, který bylo nutno vzájemně sladit, použít typy, které se k sobě hodí. Nakonec se vše podařilo zvládnout a jako projektanti můžeme konstatovat, že se jedná o další z několika málo staveb, která je provedena téměř přesně podle našich představ. Bezesporu je to i díky tomu, že jsme byli u stavby od počátku její přípravy až po autorský dozor během výstavby, za což vděčíme zejména vstřícnému přístupu ze strany objednavatele stavby, města Karlovy Vary.

Hlasování bylo ukončeno.

Náves Počerny

Počet hlasů: 43

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz