přeskočit k navigaci »

Národní dům

Hotel Národní dům byl realizován na přelomu 19. a 20. století na základě návrhu slavného rakousko-uherského architektonického atelieru Fellner & Helmer. Slavnostní otevření se konalo 23. února 1901. Hotel je klasickým příkladem eklektické stavby z přelomu století, která je pro Karlovy Vary příznačná. Době vzniku rovněž odpovídají použité stavební technologie a konstrukce. V roce 1978 byl objekt vyhlášen nemovitou kulturní památkou.

Záměrem investora je rekonstrukce hotelu Národní dům k jeho původnímu účelu a do původní historické podoby.

Objekt se nachází v severní části centra Karlových Varů mezi ulicemi T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská a Jugoslávská, v lokalitě, která svým charakterem a polohou plní funkci vstupu do městské zóny na spojnici autobusové nádraží – centrum. Nachází se v blízkém sousedství lázeňského území na začátku pěší zóny.

Hlavní průčelí objektu a hlavní vstupy jsou situovány do ulice T. G. Masaryka. V průčelí osově vystupuje z půdorysu objektu střední vstupní rizalit s arkýřem. Průčelní nároží jsou obohacena arkýři, ukončenými stříškami. Pás pod okny v přízemí byl zdoben nástěnnými malbami vídeňských umělců Kurtzweila a Lista. Střecha Národního domu je bohatě členěna věžemi arkýřů, vikýřů a štíty zdobenými fiálami.

Interiér hotelové části je poměrně jednoduchý. Dominantní je hlavní hotelové schodiště se zábradlím a zaklenutím. Naopak bohatá štuková výzdoba je použita ve vstupní hale a v prostoru sálu – okolo jeviště nízké reliéfy v oválech, lóže zdobeny alegoriemi Komedie, Baletu, Tragedie, Slávy a Fámy, plastikami andělů. Působivý je skleněný strop zavěšený na ocelové konstrukci, který pouští do sálu přirozené osvětlení. Dispozice sálu je uvolněna sloupy, které z části vynášejí dvorní obvodovou zeď.

Hotel byl řadu let uzavřen bez údržby a větrání, v téměř zdevastovaném stavu. V současné době probíhají práce na rekonstrukci, v souladu s platným stavebním povolením. Střecha včetně krovu byla zrekonstruována a byla také provedena rekonstrukce světlíku nad sálem, včetně nosné ocelové konstrukce. Dále byly zahájeny práce na obnově průčelí - malované pásy na fasádách.

Kulturní památka Národní dům bude rekonstruována a zůstane určena svému účelu a věrna původnímu obrazu. Vnější vzhled budovy bude plně zachován, umělecké prvky, materiály a barvy vnějšího pláště budou obnoveny v souladu s původní předlohou. Vzhled interiérů hlavních společenských prostor (zejm. sál a foyer) zůstane rovněž zachován. Umělecké prvky, materiály a barvy interiérů budou dle možnosti repasovány nebo obnoveny v souladu s původní předlohou. Kromě hotelového ubytování bude dále veřejnosti nabízet multifunkční sál, kavárnu, noční bar a restauraci. Řešení hotelu nabídne i prostory pro kongresovou a wellness turistiku. Řešení objektu umožní i zázemí pro pořádání kulturních akcí různého druhu, předpokládá se využití multifunkčního sálu hotelu pro působení Karlovarského symfonického orchestru (KSO). Další formou využití sálu budou filmové projekce v rámci Mezinárodního filmového festivalu.

Hlasování bylo ukončeno.

Národní dům

Počet hlasů: 1253

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz