přeskočit k navigaci »

Loket čp. 70, Zámecká ulice

Nárožní empírový měšťanský dům čp. 70 byl vystavěn v 1. polovině 19. století na základech staršího objektu s gotickým sklepením ve vidlici ulic Zámecká a Kostelní pod vstupem do hradu uprostřed historického centra města Loket (Elbogen). V letech 2013-2014 byla provedena celková rekonstrukce památkově chráněného objektu, který je rovněž součástí městské památkové rezervace, a jeho adaptace k restauračním účelům. Slavnostní otevření nové restaurace "Staroslovanská kuchyně" proběhlo dne 4. listopadu 2014.

Historie objektu

Nárožní empírový měšťanský dům čp. 70 byl vystavěn v první polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta na základech staršího objektu s gotickým sklepením ze 13. století v urbanisticky exponované poloze v čele bloku ve vidlici dnešních ulic Zámecká a Kostelní pod vstupem do hradu uprostřed historického centra města Loket (Elbogen).

Dne 3. května 1958 byl měšťanský dům čp. 70 v Zámecké ulici 8 v Lokti zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 29970/4-4362. V roce 1979 se objekt stal součástí nově vyhlášené městské památkové rezervace Loket.

V letech 2013 - 2014 provedl nový majitel Beschastnyy Yury celkovou rekonstrukci opuštěného objektu a jeho adaptaci k restauračním účelům. Slavnostní otevření nové restaurace "Staroslovanská kuchyně" proběhlo dne 4. listopadu 2014.

Popis objektu

Nárožní patrový empírový měšťanský dům na obdélném půdorysu krytý polovalbovou střechou dříve s eternitovou, dnes pálenou krytinou, doplněnou při obnově pultovými vikýři. Kratší vstupní západní tříosé průčelí je v levé části prolomeno obdélným kamenným portálem hlavního vchodu s lištou a úzkým obdélným světlíkem v nadpraží. Podélné stěny objektu jsou pětiosé. Přízemí směrem do Kostelní ulice je silně zvýšeno soklem, vyrovnávajícím spádový terén ulice.

Stěny jsou prolomeny jednoduchými obdélnými okny. Vnější stěny objektu jsou opatřeny střídmě členěnou fasádou. Přízemí podélných stěn je nad soklem členěno pásovou rustikou, okna zdobena náznakem klenáku. Stěny vstupního průčelí a patra podélných stěn jsou hladké, bez členění a bez orámování oken. Patro odděluje vynesená profilovaná kordonová římsa. Jižní stěna domu je pod střechou završena vynesenou profilovanou dřevěnou římsou.

V interiéru přízemí objektu je za vstupem situována chodba souběžná se severní stěnou domu. V přední části je chodba plochostropá, za jednoramenným schodištěm do patra zaklenutá segmentovou valenou klenbou. V přízemí se nachází rovněž zbytek klenuté černé kuchyně. Místnosti prvního patra jsou plochostropé. Objekt je podsklepen gotickým sklepením, souběžným s průběhem Kostelní ulice. Sklep, zaklenutý valenou klenbou půlkruhového průřezu, je přístupný z příčně položené valeně klenuté chodbičky s portálem s půlkruhovým záklenkem s okosenou hranou. Při Zámecké ulici je k domu přistavěna ohradní zeď, vytvářející menší dvorek.

Hlasování bylo ukončeno.

Loket čp. 70, Zámecká ulice

Počet hlasů: 126

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz