přeskočit k navigaci »

Kyselka - rozhledna Bučina

Kyselka - rozhledna Bučina

Kamennou rozhlednu nechal vystavět patrně v době kolem roku 1880 tehdejší majitel zdejších lázní podnikatel Heinrich Mattoni z Karlových Varů podle návrhu neznámého architekta v severozápadním svahu vrchu Bučina v nadmořské výšce 562 m n. m. na katastru vsi Svatobor asi 500 metrů jihovýchodně nad obcí Kyselka (Giesshübel-Sauerbrunn). Nová vyhlídková věž se stala součástí lázeňského parku s lesními promenádními cestami, odpočinkovými sedátky, altány a vyhlídkovými místy, který se rozkládal ve svahu nad kolonádou Ottova pramene. K rozhledně byla vytyčena upravená cesta s kamennými schodišti a rozhledna se stala oblíbeným cílem vycházek lázeňských hostů. Z otevřené vyhlídkové plošiny na vrcholu věže se tehdy návštěvníkům nabízel nádherný rozhled po celém údolí Ohře až ke Karlovým Varům.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném zestátnění lázní Kyselka však přestala být rozhledna udržována a postupně chátrala. V době po roce 1953 byla vyhlídková věž začleněna do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště. Veřejnosti nepřístupná rozhledna poté sloužila armádě jako vojenská pozorovatelna. Okolí objektu však nebylo udržováno a rozhledna začala postupně přerůstat stromy, které omezovaly výhled. Někdy na počátku šedesátých let 20. století proto přestala být armádou využívána a byla zcela opuštěna.

V roce 1972 byla k zchátralé rozhledně vyznačena turistická trasa a objekt byl opět zpřístupněn veřejnosti. Na konci 20. století však byla vyhlídková věž z důvodu zatékající vody již ve špatném technickém stavu. O objektu se tehdy mluvilo jako o nejzchátralejší rozhledně v České republice.

V letech 2002-2003 proto přistoupil vlastník objektu, státní podnik Vojenské lesy a statky ČR ve spolupráci s obcí Kyselka k částečné rekonstrukci rozhledny. Během záchranných prací bylo vyspraveno kamenné zdivo vyhlídkové věže, parapet ochozu opatřen betonovým věncem a nad vyhlídkovou plošinou zbudován nový dřevěný přístřešek s krytinou z asfaltových šindelů. V okolí objektu byly vykáceny některé vzrostlé stromy, čímž byl částečně zlepšen rozhled do okolní krajiny. V roce 2005 byla následně rozhledna vyjmuta z území Vojenského újezdu Hradiště.

V roce 2017 pokračovala karlovarská divize státního podniku Vojenské lesy a statky ČR v celkové rekonstrukci rozhledny s nákladem bezmála 800 tisíc Kč. Stavební práce, které byly zahájeny v květnu roku 2017, provedla firma ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o. podle aktualizované projektové dokumentace od architektonické kanceláře ARCH 99 s.r.o. Během rekonstrukce došlo k zajištění statické stability základových konstrukcí a sanaci obvodového zdiva věže, doplnění kamenů a vyplnění spár. Věž byla zpevněna železobetonovými věnci na římsách a nově oplechováno zastřešení vyhlídkového ochozu. Zároveň byla provedena revitalizace okolí vyhlídkové věže, vykáceny vzrostlé stromy a vytvořeno posezení pro turisty. Ve středu 28. září 2016 se následně konalo slavnostní otevření rekonstruované rozhledny.

Popis objektu:

Válcová kamenná vyhlídková věž na půdorysu o průměru 5 metrů s jednoduchou šestibokou jehlancovou stříškou na vrcholu, dosahuje celkové výšky 13 metrů. Základy obvodového zdiva o tloušťce asi 100 cm, vyzděné z vyvřelé horniny bazaltoid z místních lomů, jsou založeny na skalním podloží. V přízemí vyhlídkové věže je prolomen vysoký, mírně hrotitý vchod a ve dvou patrech v ose nad ním obdobně klenutá okna. Další dvě menší obdélná okna jsou prolomena v prostoru přízemí a druhého patra protilehlé strany rozhledny. Vnější plášť kamenné věže býval původně omítaný. Jednotlivá patra jsou opticky oddělena na třech úrovních po obvodě asi 20 cm vysokými a širokými vystupujícími římsami na plocho položených hrubě opracovaných kamenů. Nad nimi jsou instalovány novodobé železobetonové věnce o průřezu asi 40 x 25 cm s podélnou a třmínkovou výztuží. Nad každou římsou se tloušťka obvodového zdiva věže asi o 15 cm zužuje.

Nitrem věže stoupá vřetenové schodiště s 60 žulovými stupni, točité po směru hodinových ručiček kolem vyzděného středového pilíře z pálených cihel. Kruhový vyhlídkový ochoz ve výšce 10 metrů o průměru asi 4 metrů je lemován 55 cm širokým zděným parapetem, dodatečně zpevněným novodobým betonovým věncem. Podlaha ochozu je tvořena žulovými deskami. Vyhlídkový ochoz je zastřešen novodobou oplechovanou šestibokou jehlancovou stříškou, vynesenou na dřevěných sloupcích. Na střeše jsou instalovány solární panely napájející noční osvětlení věže.

Z vyhlídkové plošiny rozhledny se nabízí téměř kruhový výhled ve výseči asi 150°. Pod rozhlednou se nabízí pohled do údolí řeky Ohře, obce Kyselka a Radošov a na severním obzoru střední část hraničního pohoří Krušné hory s nejvyšší horou Klínovec (1.244 m n. m.). Jihozápadním směrem lze spatřit část Doupovských hor a skalní ostroh se zříceninami hradu Andělská Hora.

Hlasování bylo ukončeno.

Kyselka - rozhledna Bučina

Počet hlasů: 685

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz