přeskočit k navigaci »

Kostel sv. Anny v Paliči

Historie památky

V místech dnešního farního kostela sv. Anny nad bývalým zámeckým areálem v severní části obce Palič (Palitz) stávala původně zámecká kaple. V letech 1751-1756 byla tato kaple přestavěna a rozšířena na kostel v pozdně barokním slohu. Roku 1840 byl kostel znovu rozšířen a upraven v klasicistním slohu. Tehdy byla prodloužena původní loď kostela o novou převýšenou část a k jejímu západnímu průčelí byla přistavěna nová hranolová věž. V roce 1905 byla nově zastřešena věž kostela vysokou jehlancovou střechou. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestal být kostel užíván a postupně chátral. Následně bylo rozkradeno a poničeno vnitřní vybavení kostela. Ještě v březnu roku 1959 byla střecha kostela nově pokryta pálenou krytinou. V roce 1966 však byla na žádost ONV v Chebu z kostela sejmuta památková ochrana. V sedmdesátých letech 20. století utichly poslední snahy konat v kostele bohoslužby z důvodu nezájmu obyvatel. Po převratu byl v roce 1994 kostel znovu prohlášen kulturní památkou. Díky dlouhodobé neúdržbě byl však již na počátku 21. století bývalý kostel v havarijním stavu a poškozenou krytinou zatékalo do interiéru. Střecha kostela byla proto provizorně vyspravena. Na jaře roku 2007 byl zchátralý odsvěcený kostel z rozhodnutí biskupství darován pražskému Nadačnímu fondu Light-House pod podmínkou zakotvenou v darovací smlouvě, že kostel nebude využíván k účelům, které by byly v rozporu s křesťanskou morálkou. Nový vlastník měl záměr kostel opravit a udělat z něj muzeum železné opony s rozhlednou na kostelní věži. V blízkosti měla vyrůst restaurace a celý areál se tak měl stát turisticky atraktivním vstupem do nádherné přírody Dyleně a okolí. Vlastník však v současné době o objekt nejeví zájem a kostel opět chátrá. Vchody donedávna volně přístupného kostela byly v posledních letech zazděny.

Architektura památky

Jednolodní obdélný pozdně barokní kostel s odsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, je krytý valbovou střechou. Doplňuje ho převýšená obdélná klasicistní přístavba západní části lodi, krytá sedlovou střechou s přistavěnou hranolovou věží s jehlancovou střechou v průčelí. Při jižní stěně presbytáře je připojena obdélná patrová sakristie se zkosenými nárožími a oratoří v patře, přístupnou schodištěm v mladším přístavku při plášti presbytáře. Patro věže je na třech stranách doplněno kruhovými hodinami s klasicistním ostěním v omítce.

Loď kostela je sklenuta valenou klenbou s lunetami na pásech nesených mohutnými pilastry. Presbytář kostela, oddělený polokruhově zakončeným triumfálním obloukem, je sklenut valenou klenbou s lunetami. Do prostoru kněžiště se v patře otevírá velké polokruhové okno z oddělené oratoře doplněné snad původně vyřezávaným ostěním a erbem. V západní části lodi kostela se nachází zděná kruchta, která je přístupná točitým kamenným schodištěm.

Vnitřní zařízení kostela tvořil původně hodnotný rokokový inventář z druhé poloviny 18. století. V presbytáři kostela se nachází pozůstatek vyřezávaného hlavního oltáře sv. Anny. Ve středové zasklené nice bývala patrně umístěna soška sv. Anny. Po stranách niky pak stávaly sochy sv. Jáchyma a sv. Josefa. Na mense je umístěn zdobený tabernákl. V nárožích lodi po stranách triumfálního oblouku jsou umístěny vyřezávané portálové boční oltáře s monogramy jména Ježíš a Maria. Bohatě zdobená kazatelna je přístupná schodištěm ze sakristie. Před kostelem stojí pomník obětem 1. světové války.

Hlasování bylo ukončeno.

Kostel sv. Anny v Paliči

Počet hlasů: 271

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz