přeskočit k navigaci »

Kostel Nalezení sv. Kříže v Chebu

Historie památky

Stísněný prostor kolem původního klášterního areálu Kongregace milosrdných sester sv. Kříže, vybudovaného v letech 1869-1914 na okraji historického jádra města Cheb (Eger), bránil dalšímu rozvoji úspěšné činnosti řádu a poskytování zdravotních a sociálních služeb ve městě. Koncem 20. let 20. století se proto Kongregace rozhodla vystavět nový klášterní komplex dále od středu města u silnice směrem na Svatý Kříž na jihozápadním okraji Chebu. Rozsáhlý, velkoryse pojatý moderní klášterní areál o 800 místnostech spolu s klášterním kostelem Nalezení sv. Kříže ve stylu starokřesťanské či raně románské basiliky, byl postaven v letech 1930-1933 podle plánů architektů Antona Schneidera a Karla Paschnera. Kostel byl vyzdoben pracemi chebských umělců. Alexander Bröms a Franz Dietl provedli malby kostela v byzantském stylu, oltář s monumentálním křížem zhotovil sochař Johann Mayer a další mramorové oltáře Andrea Lugert. Slavnostní vysvěcení nového klášterního kostela proběhlo dne 24. září 1933. Na konci druhé světové války se klášter s nemocnicí stal internačním táborem pro německé obyvatelstvo určené k deportaci.

Milosrdné sestry sv. Kříže byly v klášteře ponechány až do října 1950, kdy došlo ze strany státu k rušení ženských církevních řádů. Klášterní areál spolu s kostelem byl poté církvi zabaven a obsazen nově vzniklou pohraniční stráží, která si zde vybudovala kasárna. Nakonec se areál stal sídlem velitelství 5. brigády Pohraniční stráže, které řídilo pohraniční roty od Lubů až po Tachovsko. Dodatečně musely být dostavěny garáže, dílny, veterinární ošetřovna, skladová budova a v letech 1974–1975 i nová jídelna. Samotný kostel sloužil jako tělocvična. Vybavení interiéru bylo zničeno a dokonce vyhořela věž kostela. Ta byla tehdy snížena a na úrovni zdiva provizorně zakryta nízkou lepenkovou střechou. V roce 1990 nakonec armáda bývalý klášterní areál opustila a ten byl poté spolu s kostelem navrácen církvi. V roce 2005 byl bývalý klášterní areál spolu s kostelem prodán společnosti Beta Games s.r.o. z Krupky-Maršova, která plánovala komplex přestavět na domov pro penzisty. V zadní části kláštera byla jednu dobu umístěna i kolej chebské ekonomické fakulty. Za správy velitelství České policie v Chebu byl bývalý klášterní areál spolu s kostelem volně přístupný a nehlídaný a stal se tak cílem vandalů.

Architektura památky

Kostel Nalezení sv. Kříže je velkorysá pseudorománská trojlodní stavba ve stylu starokřesťanské či raně románské basiliky s půlkruhově uzavřeným presbytářem. Při jihozápadní stěně lodi je připojena věž, krytá původně jehlancovou střechou. Vstupní průčelí kostela je připojeno k předsíni s polokruhovým ústupkovým pseudorománským portálem obdélného vchodu a předloženým schodištěm. Předsíň je vybavena dvojicí sdružených obdélných, polokruhově zakončených oken a velkým kruhovým oknem s kružbou v ose, umístěnými v polokruhově zakončeném vpadlém rámci. Po stranách průčelí jsou připojeny dvě osmiboké věžice s jehlancovou stříškou.

Poměrně široká střední loď, krytá kazetovým stropem, je doplněna užšími postranními loďmi, nad nimiž se nachází zděné empory otevřené do lodi zdvojenými arkádami. Kostel byl vyzdoben malbami v byzantském stylu od chebských malířů. Alexandera Brömse a Franze Dieta.

Vnitřní zařízení kostela pocházející z doby výstavby tvořil původně oltář s monumentálním křížem od chebského sochaře Johanna Mayera a mramorové oltáře od Andrei Lugerta z Chebu. Dnes je interiér kostela prázdný a zcela zpustošený.

Hlasování bylo ukončeno.

Kostel Nalezení sv. Kříže v Chebu

Počet hlasů: 578

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz