přeskočit k navigaci »

Klášterní areál, Ostrov

Historie památky:

Rozsáhlý barokní areál piaristické koleje s gymnáziem a klášterním kostelem Nanebevzetí Panny Marie vybudovali ve druhé polovině 17. století v rámci rekatolizace tehdejší držitelé ostrovského panství, vévodové Sasko-Lauenburští, na odlehlém místě za zámeckou zahradou na jihozápadním okraji města Ostrov.

Jako první zde nechal v letech 1644-1663 vévoda Julius Jindřich vystavět osmibokou pohřební kapli sv. Anny. Kaple se stala nejstarší raně barokní centrální stavbou na území Čech. Slavnostní vysvěcení kaple s rodovou hrobkou proběhlo dne 16. září 1663 za účasti pražského arcibiskupa Arnošta Harracha, tepelského opata a mnoha dalších duchovních a světských představitelů. V roce 1665 byla ve svahu v sousedství pohřební kaple vystavěna drobná barokní kaple Panny Marie Bolestné se sousoším Piety.

Dne 6. května 1666 nechala vévodkyně Anna Magdalena Sasko-Lauenburská založit v sousedství kaple piaristickou kolej s raně barokním klášterním kostelem Zvěstování Panny Marie patrně podle projektu pražského architekta Martina Reinera, pro kterého tehdy pracoval jako polír Wolfgang Dientzehofer. Samotné stavby se účastnili také dva významní pražští kameníci italského původu, Giovanni Battista Passarini a Francesco della Torre. Po matčině smrti roku 1668 dokončil stavbu klášterního kostela a konventu vévoda Julius František Sasko-Lauenburský. Roku 1670 byla dokončena hrubá stavba klášterního areálu, v následujících letech probíhalo zřizování vnitřního vybavení kostela sochařem Martinem Möckelem z Ostrova. Již v roce 1670 sídlilo v konventu dvanáct otců řádu piaristů. Slavnostní vysvěcení dokončeného kostela proběhlo dne 16. září 1674 za přítomnosti pražského arcibiskupa Mathiase Ferdinanda Sobka z Bielenberka. V roce 1682 následovala úprava klášterní zahrady na nádvoří konventu, ohraničené křížovou chodbou.

V letech 1692-1693 dala markraběnka Franziska Sibylla Augusta Bádenská na prostranství před klášterním kostelem Zvěstování Panny Marie zřídit na paměť velkého požáru zámku z roku 1691 raně barokní kapli sv. Floriána. Stavbu kaple vedl patrně dvorní stavitel Johann Sockh. V letech 1709-1710 nechala poté markraběnka vystavět v blízkosti piaristické koleje nádhernou kapli Panny Marie Einsiedelnské s monumentálním schodištěm, která byla přesnou kopií poutní kaple ve švýcarském Einsiedelnu. V kapli byla následně umístěna kopie černé madony. Tím byla završena výstavba klášterního areálu.

Z ostrovského gymnázia vyšlo mnoho budoucích významných úředníků, soudců, lékařů, pedagogů i kněží a například také hudební skladatel Johann Caspar Ferdinand Fischer. V roce 1833 tu začal svá studia také Johann Josef Loschmidt z Počeren, pozdější profesor fyziky a chemie na vídeňské universitě. Kolej vlastnila bohatou knihovnu se vzácnými prvotisky a rukopisnými notovými materiály.

V roce 1852 byl však piaristický konvent zrušen a v klášterním areálu poté zřízen vojenský špitál. Definitivním odchod piaristů a zrušení gymnázia však nastalo teprve v roce 1876. Neudržovaný klášterní areál poté postupně chátral. V roce 1897 koupily areál bývalého kláštera Sestry křesťanské lásky, které si zde zřídily svůj penzionát a celý areál postupně opravovaly. Po 2. světové válce však byl majetek německého katolického řádu zestátněn. V roce 1953 byl zkonfiskovaný areál bývalého kláštera převeden do správy československé armády. Neudržovaný a opuštěný areál se všemi sakrálními stavbami byl poté v průběhu 20. století zcela zdevastován.

Obnova památky:

Na počátku 21. století proto město Ostrov přistoupilo k nákladné rozsáhlé rekonstrukci areálu bývalého piaristického kláštera s celkovým nákladem více než 145 miliónů korun. Největší část prostředků, 106 miliónů korun, bylo získáno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 21,5 miliónů zaplatilo město Ostrov a zbytek financí byl poskytnut ze státního rozpočtu.

Nejprve byla za finanční pomocí partnerského města Rastattu opravena kaple Panny Marie Einsiedelnské, slavnostně vysvěcená v roce 2002. V letech 2002-2007 probíhla celková rekonstrukce zchátralého konventu s klášterním kostelem Zvěstování Panny Marie. V objektu bývalého kláštera bylo poté zřízeno 37 městských bytů. V letech 2004-2007 proběhla rekonstrukce zdevastované pohřební kaple sv. Anny. V letech 2006-2007 byla znovu vystavěna kaple Panny Marie Bolestné. Roku 2007 byla bývalá kaple sv. Floriána přeměněna na památník obětem násilí na Ostrovsku. Slavnostní otevření obnoveného klášterního areálu proběhlo dne 29. září 2007.

Podrobné informace o historii a popis piaristického kláštera

Hlasování bylo ukončeno.

Klášterní areál, Ostrov

Počet hlasů: 1152

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz