přeskočit k navigaci »

Hrázděný dům čp. 29 v Horní Blatné

Hrázděný dům čp. 29 v Horní Blatné - stav r. 2014
Historie památky:

Renesanční roubený a hrázděný městský dům čp. 29 byl postaven pravděpodobně v období rozkvětu hornictví na přelomu 16. a 17. století podle návrhu neznámého architekta při pravé straně silnice na Nové Hamry na západním okraji královského horního města Horní Blatná. Objekt je nejstarší dochovanou stavbou ve městě a díky unikátně zachovaným hrázděným a roubeným konstrukcím se řadí mezi nejhodnotnější stavby v celém západním Krušnohoří.

Patrový renesanční dům architektury saského typu krytý asymetrickou sedlovou střechou. Přízemí objektu je ještě zčásti roubené, vynesené patro je pak hrázděné. V interiéru domu bývala původně vestavěna černá kuchyně s mohutným dymníkem a pecí.

V březnu roku 2006 se pod masou napadaného sněhu zbortila část střechy do interiéru patra a propadla až do přízemí, do části chlévu a síně, vyvalena byla rovněž hrázděná stěna uličního průčelí domu. Dne 16. června 2008 byl dům čp. 29 zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejstř. č. 102966.

Obnova památky:

V letech 2006-2014 přistoupil vlastník domu Jan Mokrý z Karlových Varů k celkové rekonstrukci poničeného objektu za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje a Ministerstva kultury ČR. Ještě v roce 2006 bylo přistoupeno k zabezpečovacím prácím na odstranění havarijního stavu. Rozvalená hrázděná konstrukce patra byla snesena a její nepoškozené části byly po ošetření osazeny zpět na svá původní místa.

V letech 2010-2013 pokračovala rekonstrukce objektu realizací obnovy hrázděné štítové zdi a rekonstrukce krovu střešní konstrukce z původních částí trámů za použití čepování. Střechy byla provizorně pokryta lepenkou, která bude v budoucnu nahrazena šindelem. Obnovena byla kamenná podezdívka domu a vyměněny poškozené trámy v roubení. Všechny rekonstrukční práce jsou prováděny tradičními stavebními postupy.

Podrobné informace o historii a popis hrázděného domu čp. 29 v Horní Blatné

Hlasování bylo ukončeno.

Hrázděný dům čp. 29 v Horní Blatné

Počet hlasů: 159

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz