přeskočit k navigaci »

Hrad a zámek Starý Hrozňatov

Historie památky:

Původně románský hrad, nazývaný dříve Kinsberg, byl založen již v době před rokem 1200 jako sídlo ministeriálů, vázaných k chebské falci, na výrazné ostrožně nad Mohelenským potokem v severní části vsi Starý Hrozňatov. Hrad bergfritového typu, řazený do skupiny štaufské hradní architektury, patřil k nejstarším hradům na Chebsku. První písemná zmínka o zdejším panském sídle pochází z roku 1217, kdy zde seděl jistý Jindřich z Kinsberku. Podle nepodložené zprávy měl dne 14. července 1217 zemřít v Jinřichově věži blahoslavený Hroznata, který zde měl být uvězněn pro nenávist k víře. Ve skutečnosti však vedl Hroznata spory o majetek tepelského kláštera a české hranice s bavorskými Hohenbergy a patrně tak zemřel jako vězeň na některé z jejich pevností.

V roce 1233 byl zdejší hrad raně goticky přestavěn. V roce 1260 ministeriální rod pánů z Kinsbergu vymírá Jindřichem III. a zdejší panství spolu s hradem připadlo jako odúmrť na říši. Dne 4. října 1322 je hrad Kinsberg zmiňován v listině, kterou římský král Ludvík IV. Bavor zastavil město Cheb i celé Chebsko českému králi Janu Lucemburskému. Jedno z nejdůležitějších opevněných sídel zdejší oblasti bylo poté zastavováno jako české královské léno nejrůznějším držitelům. Ve druhé polovině 16. či na počátku 17. století byl zdejší hrad renesančně přestavěn.

Během obléhání města Chebu koncem třicetileté války v roce 1647 dobylo švédské vojsko rovněž hrad Kinsberg a obsadilo ho. Poničený hrad byl poté částečně obnoven v barokním slohu. V roce 1824 odkoupil zdejší statek od státu pražský měšťan Jan Adam Nonner, který nechal hrad Kinsberg zcela přestavět na pozdně barokní zámek. Hradní areál byl tehdy od základu přebudován, některé objekty byly nově vystavěny. Stržena byla tzv. Shnilá věž hrozící zřícením. Část hradního příkopu byla zasypána a přeměněna v zahrady. V roce 1883 koupil zdejší statek Josef Anton Halbmayer, který nechal zdejší zámek pod vedením chebského architekta Karla Haberzettla zásadně přestavět do dnešní podoby reprezentativního romantizujícího zámeckého sídla v pseudogotickém slohu.

V roce 1945 byl zámek Starý Hrozňatov spolu s pozemky zkonfiskován posledním šlechtickým majitelům, Fechtům, a převeden do majetku československého státu. V objektu bývalého zámku sídlil na krátkou dobu MNV, v letech 1950-1965 jej využívala jednotka pohraničí stráže. Pozemky patřící k zámku obhospodařoval státní statek. V roce 1965 získala objekt zámku Chebská galerie, která ihned začala s nákladnou rekonstrukcí zchátralého objektu. Z důvodu polohy v pohraničním pásmu byl však nakonec v roce 1973 zámek Starý Hrozňatov chebské galerii odebrán a předán zpět ministerstvu vnitra, kterému poté zůstal až do roku 1989. Objekt bývalého zámku však nebyl udržován a postupně chátral.

Obnova památky:

Během neúspěšné privatizace na počátku 90 let 20. století zakoupila objekt od ministerstva vnitra za 9,5 milionu korun pražská firma S.M.S. Plánované rekonstrukční práce však nebyly zahájeny a nevyužívaný zámek opět postupně chátral. Zloději postupně rozebrali střechu nehlídaného areálu, interiéry objektu ničila zatékající voda a díky vlhkosti se zde objevila dřevomorka. Alespoň částečnou údržbu tehdy prováděl obecní úřad ve Starém Hrozňatově. Z důvodu zanedbání údržby objektu bylo na společnost podáno trestní oznámení za poškozování kulturní památky a soud následně vyměřil majitelům společnosti podmíněné tresty.

Mezitím získala v roce 2007 zdevastovaný objekt bývalého zámku, nacházející se tehdy již v havarijním stavu, pražská společnost ElitProfit, která ihned zahájila záchranné práce. Zpracován byl projekt celkové rekonstrukce a přeměny objektu na reprezentativní firemní sídlo. Současně byl zadán stavebně-historický průzkum zámeckého areálu. Náklady na opravu byly tehdy odhadnuty na 20-30 milionů korun.

Podrobné informace o historii a popis hradu a zámku Starý Hrozňatov

Hlasování bylo ukončeno.

Hrad a zámek Starý Hrozňatov

Počet hlasů: 146

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz