přeskočit k navigaci »

Hotel Thermal - balneo a wellness

Hotel Thermal patří mezi kapacitně největší hotely v Karlových Varech, a tvoří bezesporu významnou architektonickou dominantu centra města. Vzhledem k jeho významu je i specifická náplň poskytovaných služeb, počínaje logistickým zázemím filmového festivalu a konče standardním hotelovým servisem. Protože v posledních letech významně narostly požadavky na pobyty s lázeňskou léčbou a kapacita vlastních prostorů byla nedostačující, bylo nutné část léčebných procedur nakupovat v sousedních zařízeních. Proto investor rozhodl o rozšíření stávající balneologie a vytvoření nového wellness-fitness programu včetně rehabilitačního bazénu a doplňkových terapií. Tím došlo k více jak zdvojnásobení stávajících kapacit lázeňských služeb a doplnění nabídky o dnes již standardní servis wellness-fitness.

Prostorem vymezeným pro vestavbu byl původní suterén hotelu Thermal, kde byly projektovány technické garáže. V posledních letech však ztratilo toto využití význam, a sloužily jako příležitostný sklad. Byla zde pouze nově zřízena strojovna rekuperace, kterou bylo nutno jako součást technického řešení projektu přemístit.

Práce na stavbě byly zahájeny v září roku 2011 a dokončeny ve lhůtě sedmi měsíců. Přestože se jedná o stavbu sice objemem nevelkou, ale investičně rozsáhlou, a technicky a architektonicky komplikovanou, byl o to více kladen vysoký důraz na realizační detail. Architektonický záměr byl zhotovitelem stavby zdařile převeden do konečné realizace. To by bylo jen stěží možné bez osobního nasazení všech zúčastněných. Díky tomu se ve velmi krátkém čase podařilo i přes řadu komplikací vytvořit zcela nové prostředí na vysokém soudobém standardu.

Dispoziční řešení

Projekt je dispozičně rozdělen na dva trakty – balneologii a wellness-fitness. Řešení je však koncipováno tak, že umožňuje jejich vzájemnou vazbu. Obě části tak mohou podle potřeb fungovat samostatně nebo jako celek.

Nově vzniklá balneologie plynule navazuje na stávající prostory balnea. Vstup je zachován přes původní vstupní halu s čekárnou. Požadavkem bylo rozšíření o 4 peloidní a 4 masážní vany. Původní chodba byla prodloužena, vstup do jednotlivých procedur je přes předsíň. U každé vany je pro zvýšení komfortu a pohodlí pacientů navržena odpočívárna. V této části je také šatna a denní místnost pro zaměstnance s příslušenstvím.

Vstup do wellness-fitness je od stávající komunikační vertikály (výtahového traktu) přes nově navrženou halu s čekárnou a úpravnou. Na ni navazuje přímý vstup do tělocvičny fitness vybavené řadou cvičebních strojů a terapií. Do čisté bazénové a wellness zóny se vstupuje přes hygienickou smyčku, složenou z převlékacích boxů, šatny se skříňkami a oddělených umýváren a WC pro muže a ženy. Na ně navazuje chodba, která vede přímo do prostoru bazénové haly. Nerezový rehabilitační bazén hloubky 130cm obsahuje řadu terapií - podvodní masážní trysky bederní páteře, protiproud pro plavání a chrlič pro masáž krční páteře. Dále zde návštěvníci mohou využít whirlpool, saunu, parní lázeň (hammam), infra kabinu, solnou terapii, kneippův chodník a masáže klasické i reflexní.

Architektonické řešení

Hlavním prostorem, který určuje celkové architektonické a designové řešení interieru, je bazénová hala. Protože se jedná o relativně velmi stísněný prostor (především co do světlých výšek), bylo záměrem jej opticky a architektonicky navrhnout tak, aby toto omezení bylo co možná eliminováno. Tomu byla podřízena materiálová skladba, barevnost a povrchové provedení celého prostoru, včetně určujícího tělesa bazénu. Základní šedočerná barevná kombinace (keramické obklady) s nerezem (bazén a všechny doplňky) je dotvořena na jedné podélné stěně barevnými skleněnými podsvícenými panely, na straně druhé pak sestavou tónovaných poloreflexních skel. Nad bazénem byla použita metalická antracitová napínaná folie ve tvaru vlny, která prostor díky nepravidelným odrazům nejen opticky zvýšila, ale zároveň vytvořila zajímavý architektonický detail. Zvláštní důraz byl kladen na kombinaci různých druhů osvětlení, které v souvislosti s barevností materiálů a jejich různou odrazivostí vytváří specifické prostředí pro různé účely od standardní skupinové rehabilitace s předcvičováním až po decentní užití pro uzavřenou společnost.

Na vyvýšenině vlevo od bazénu je zapuštěný bazének vířivky. Protipól po dispoziční diagonále mu tvoří kneippův chodník, jehož středem je prosklený tubus s vodopádem a květinovým sloupem. Vlevo od něj je fronta odpočivných lehátek.

Konstrukční řešení

Během rekonstrukce nebylo zasaženo do nosných konstrukcí objektu. Objevila se však spodní povrchová voda, kterou projekt nepředpokládal. Proto bylo nutno vytvořit kolem tělesa bazénu nad původně plánovaný rozsah tlakovou železobetonovou vanu, a navázat na stávající izolace suterénu, což stavebně technicky průběh realizace značně zkomplikovalo.

Vnitřní příčky jsou převážně z SDK. Podlaha v části balneologie II. byla zvýšena o cca 80 cm, aby byl dorovnán výškový rozdíl ke stávajícímu provozu balneologie I. Tento meziprostor byl využit jako instalační. Výškový rozdíl mezi vstupem a bazénovou halou je řešen vyrovnávací rampou, která odpovídá požadavkům pro přístup imobilních. Jako pochozí vrstva je v mokrých provozech použita protiskluzná keramická dlažba, v suchých prostorech pak marmoleum. Klasické sádrokartonové podhledy jsou doplněny o akustické kazetové v kombinaci s již zmiňovanou napínanou folií.

Veškeré příslušné technické rozvody jsou napojeny na rekuperační jednotku, čímž dochází k významné úspoře energií. Především u odpadového tepla z masážních van je tento efekt zásadní.

Dokumenty ke stažení

Hlasování bylo ukončeno.

Hotel Thermal - balneo a wellness

Počet hlasů: 111

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz