přeskočit k navigaci »

Gallery of the Lights

Záměrem projektu bylo vytvořit moderní showroom a administrativní prostory pro společnost Lux Lighting která je českým výrobcem designových svítidel. Navržené řešení tak mění architektonicky původní ráz objektu, vytváří reprezentativní průmyslový objekt ve stejném půdorysném i objemovém řešení s výrazným zlepšením tepelně technických parametrů i užitných vlastností objektu oproti původní skladové hale.

V počátku návrhu nové vzorkovny firmy Lux Lighting jsme byli omezeni jen obvodovými stěnami a střechou. K dispozici byla část prostoru bývalé výrobní haly - jedné z mnoha prostor budoucího areálu Dvorana. Při návrhu jsme vycházeli z tvarů, barev, sortimentu výrobce světel Luxlighting, včetně různorodého sortimentu nabízeného touto firmou.

Byly využity i zkušenosti ze spolupráce architektů - Bokota Architekti a výrobce světel Lux Lighting na výstavě Designblok. Kromě realizace návrhů několika nových světel byla provedena i realizace výstavního pavilónu. Jak nová světla vytvořena ve spolupráci architektů s výrobci, tak i výstavní pavilón měly úspěch. Kladné reakce z Designbloku a ověření funkčnosti showroomu tvořeného kvádry, vedly autora k myšlence využít podobně nabízený prostor a vytvořit atraktivní výstavní prostor ve Dvoraně.

Prostor s výškou přes 6 m se nabízel k využití, a proto byl již v počátku zpracován návrh s vložením mezipatra. Dnes se ukazuje toto řešení jako vhodné, neboť umožňuje zvýšit užitnou plochu budoucí vzorkovny. Prostor byl původně přirozeně osvětlen vysokými továrními okny, která jsme se snažili tvarově co nejvíce zachovat, což se z jedné strany povedlo, ale druhá musela být přizpůsobena celkové budoucí koncepci rekonstrukce bývalé provozovny Cink.

Při řešení základní koncepce nového prostoru jsme ve variantách uvažovali s různě tvarovanými a velkými hmotami. Následovala hra s prostorem, při které jsme hmoty různě posouvali, zvětšovali a funkčně vrstvili a snažili se uspořádat do vymezeného prostoru. Výsledkem je koncepce rozdělit prostor kvádry na různé výstavní plochy a úrovně. Realizace potrvdila tuto koncepci jako nejlepší řešení.

Dominantou prostoru jsou dva kvádry, na sebe posazené, které vzájemnou polohou vytvořily funkční mezipatro s výstavní plochou viditelnou ze všech stran. Hlavní myšlenka byla navodit zajímavou, pohádkovou a překvapivou atmosféru, kterou naznačuje levitace horního kvádru. Ten se vznáší ve vzduchu a je jen opřen o spodní kostku. Prostor tím získal novou dimenzi.

Základní kvádry dělící prostor jsou tvořeny ocelovými nosníky a opláštěním sádrokartonovými deskami s příslušnými elektro rozvody pro výstavní hlavní artikl - světla vlastní produkce a světla špičkových světových výrobců.

Další výstavní kvádry jsou ve vstupní části. Pro odlehčení hmotnosti byly zavěšeny do stropní konstrukce. Jsou tvořeny hliníkovou konstrukcí opláštěnou speciální napínanou textilií používanou pro tzv. pnuté podhledy. Tyto kostky nemají ale žádnou nosnou funkci, slouží hlavně pro prezentaci výrobků.

K prostoru se v průběhu rekonstrukce připojila ještě kancelář otevřená do vzorkovny. V této kanceláři se zajímavým světelným rastrem v podhledu se prezentuje moderní pojetí osvětlení kancelářských prostor.

Konečná podoba showroomu, včetně instalace zapůjčených výtvarných děl od známého karlovarského malíře Václava Balšána inspirovala jednatele firmy Lux Lighting k novému názvu své vzorkovny na "Gallery of the Lights".

Hlasování bylo ukončeno.

Gallery of the Lights

Počet hlasů: 391

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz