přeskočit k navigaci »

Fasáda Obecního úřadu Stružná

Budova obecního úřadu ve Stružné je samostatně stojící 3 podlažní objekt (suterén, přízemí, patro) s půdou pod krovem. V původním záměru sloužila budova pro bydlení správci nedalekého zámku, který z původní tvrze nechal přestavět v druhé polovině 17. století Huprecht Jan Černín z Chudenic na barokní zámek. V roce 1734 prodali tento zámek hraběti Leopoldu Hartigovi, který ho se svým synem rozšířil na přepychový trojkřídlý objekt. Od roku 1794 byl zámek v majetku dalších pánů, až v roce 1863 získali zámek hrabata Černínové - Morzinové, kteří nechali zámek přestavět do pseudorenesanční podoby. Ti s největší pravděpodobností i nechali postavit správcovskou budovu, která v novodobé historii tvoří zázemí obecního úřadu.

Členitá fasáda je zdobena různými ozdobnými prvky, z nichž některé byly před opravou poškozeny, nebo byly při minulých opravách zrušeny. Na západní, jižní a severní straně se nacházejí vysoké atikové štíty s okny do půdy. Nad vstupem do objektu se v patře nachází balkon se zábradlím, které tvoří silikátové sloupky a parapetní deska s výplní z umělecky kovanými prvky v kovovém rámu, před opravou silně napadenými korozí. Na jihozápadním a jihovýchodním rohu objektu se nacházejí další balkony, jejichž zábradlí bylo v minulosti odstraněno a při opravě doplněno do původní podoby. Poškozená fasáda objektu s dožilým nátěrem byla postupně zbavena výkvětů na omítce, opravena a doplněna místy chybějící jádrová i štuková omítka, římsy opraveny pomocí reprofilační malty, zhotoveny kopie původních ozdobných prvků, opraveny praskliny fasádním tmelem a fasáda natřena silikátovou barvou JUB Revital SI. Klempířské prvky byly nahrazeny novými titanzinkovými. Kamenný sokl byl vyčištěn a opraveno spárování.

Provedenou opravou, kterou navrhla a vyprojektovala firma H-PaSP SRVICE s.r.o. z Karlových Varů pod vedením Ing. Adolfa Rosenberga, byla obnovena vznešenost této budovy ve Stružné a oslavena práce dřívějších i současných mistrů.

Hlasování bylo ukončeno.

Fasáda Obecního úřadu Stružná

Počet hlasů: 68

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz