přeskočit k navigaci »

Dům Tři Vlaštovky

Jedná se o komplexní obnovu stávajícího objektu pocházejícího z 60. let 18. století, který sloužil jako bytový dům. Veřejnosti je znám pod historickým názvem Drei Schwalben.

Původní podoba domu byla barokní, v minulosti byl přestavěn do klasicistní podoby.

V 60. letech minulého století byl dům necitlivě přestavěn, do obytných místností na stávající trámové stropy byly bez jakýchkoli dalších opatření vestavěny koupelny, což vedlo následně k havarijnímu stavu domu, plošnému rozšíření dřevokazných hub a nutnosti komplexní sanace vodorovných i svislých konstrukcí. Tektonika uliční fasády byla při této devastující úpravě zjednodušena, římsy a další ozdobné prvky byly nahrazeny polystyrénovými výrobky. V přízemí byla umístěna prodejna Tuzexu. Smutným výsledkem těchto stavebních úprav byla pouhá kulisa, podepřená chatrnou konstrukcí. Takovéto řešení nemohlo mít dlouhého trvání a objekt na přelomu milénia dospěl ke svému zenitu. Potřebné obnově domu se ale bránili nájemníci, kteří v domě za nadstandardních podmínek přebývali. Teprve až poté, co se podařilo zajistit jejich vystěhování, bylo možné přikročit k řádné obnově domu.

Smyslem současné obnovy domu bylo zajistit jeho konstrukční stabilitu, upravit dispozice dle nových uživatelských požadavků a doplnit technické vybavení domu na soudobé úrovni. V průběhu obnovy se vyskytla celá řada problémů a úkolů, jež bylo třeba operativně řešit. Jednak se ukázalo, že stavebně -technický stav konstrukcí je podstatně horší, než se předpokládalo, dále bylo nutno sanovat i skalní masiv za domem, který prokazoval nestabilitu. Při obnově domu bylo rozhodnuto obnovit sklepní prostory, které byly v minulosti při stavebních úpravách zasypány. Nový konstrukční systém domu byl navržen jako monolitický skelet s cihelnými vyzdívkami. Z původních konstrukcí se podařilo zachovat ostění domovního portálu, které bylo po opravě vráceno do uliční fasády.

Nové řešení fasády navázalo na klasicistní předlohy zejména použitím okenic a plastické tektoniky - říms a frontonů. Jednotlivé fasádní prvky byly vyrobeny a osazeny podle jejich zachovaných fragmentů. Novým prvkem fasády je nárožní arkýř zakončený v 5.NP malou terasou. Velká pozornost byla věnována i detailům stavby jako kování oken a dveří, provedení kamenických, truhlářských a zámečnických výrobků.

Hlavní charakteristika řešení stavebních úprav spočívá v těchto zásadách: - provedení repliky uliční fasády - obnova původního zasypaného podsklepení domu - zřízení prodejní plochy v 1. - 3. NP pro společnost PODIUM - zřízení nového osobního výtahu formou vestavby - zřízení dvou bytových jednotek v 4. - 6. NP

Všechny pobytové a prodejní místnosti jsou vybaveny klimatizací. Vytápění domu bylo navrženo napojením na centrální zdroj tepla.

Z hlediska architektonické koncepce byly úpravy interiéru provedeny v souladu s historizujícím pojetím stavby.

Hlasování bylo ukončeno.

Dům Tři Vlaštovky

Počet hlasů: 74

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz