přeskočit k navigaci »

Double Triangel - bytový dům

Koncepce řešení

Historie neúspěšného zastavění a využití tohoto pozemku se táhne již dlouhé desítky let. Pozemek je územním plánem určen k zastavění, neměl ale vyřešen dopravní napojení. V roce 2003 byla městem Karlovy Vary zpracována studie kruhové křižovatky. Na základě prověření dopravního připojení rozhodlo město Karlovy Vary vybudovat v roce 2011 dopravní připojení pozemku. Koncepce křižovatky a současně jediná možnost dopravního připojení ovlivnila způsob řešení zastavění pozemku. Z několika variant byla zvolena koncepce dvou bodových domů trojúhelníkového půdorysu. Odtud také komerční název Double Triangel - dvojitý trojúhelník.

Další z motivů, směřující ke konečné koncepci, byla myšlenka na terasový dům. Přestože to není karlovarské téma, koncepce terasového domu nebyla opuštěna, byla ale rozvinuta do varianty terasového domu nastojato (vertikální).

Aby bylo možno dosáhnout požadovaného efektu velkých teras, byla zvolena koncepce otáčení jednotlivých podlaží kolem kruhového komunikačního jádra o 15°. Každý byt (v době zpracování studie - před nástupem krize - byl požadavek na velké byty) měl velkou terasu - cca 17 m2. V projektu pro územní rozhodnutí byl nižší objekt zjednodušen a místo pootáčení jednotlivých podlaží byl objekt koncipován jako statický s velkými balkóny 17 m2. Propojovací lávka - chodba zřízená pro zjednodušení přístupu z vyššího objektu B do uvažovaného bazénu v objektu A - byla i po zrušení bazénu z požárních důvodů ponechána. Lávka je výrazným architektonickým prvkem.

Celkem je v objektu 94 bytů různých velikostí. Horní podlaží obou objektů jsou určena pro tzv. penthousy – luxusní podstřešní byty s přístupem na střešní terasu.

Objekt Double Triangel řeší i infrastrukturu města. Parkování je řešeno v plné kapacitě 140 parkovacích míst v podzemí. Parter je určen pro veřejnou občanskou vybavenost - fitness, kadeřnický salon, kavárna či kanceláře. Tím objekt doplňuje nevyhovující infrastrukturu této části města.

Architektonické a výtvarné řešení

Architektonický návrh byl odsouhlasen a je v souladu se zájmy investora. Návrh respektuje koncepci města Karlovy Vary a územního plánu.

Základ tvoří dvě hranolové hmoty na trojúhelníkových půdorysech (se zaoblenými hranami) s plochými střechami - terasami. Nadzemní objekty A i B jsou navrženy v soft (měkkém) vzhledu - zaoblené trojboké hranoly. Tento architektonický záměr pomáhá opticky zmenšit hmotu a umožní kvalitní oslunění bytů. Z hlediska konečného vzhledu budou objekty opatřeny jak klasickou fasádou s omítkami tak i kamenným obkladem. Na částech budov je navržena skleněná fasáda. Objekty jsou ukončené vystupujícími válcovými komunikačními jádry s výraznou prosklenou markýzou střechy. Skleněná propojovací lávka-chodba má pultovou prosklenou střechu. Oba objekty jsou tvarově podobné. Nižší tvoří trojboký hranol s vysunutými balkóny. Vyšší je tvořen v základu také trojbokým hranolem. Tato budova je ale dynamičtější, což je dosaženo vzájemným pootočením jednotlivých půdorysů – lichá podlaží jsou na místě a sudá jsou pootočena o cca 15°. Tím objekt získal dynamický vzhled. Základní myšlenka jak u nižšího, tak u vyššího je dostat na fasádu hodně zeleně. To umožní velké množství teras – koncepce jako svislý terasový dům.

Hlasování bylo ukončeno.

Double Triangel - bytový dům

Počet hlasů: 62

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz