přeskočit k navigaci »

Becherova vila, Karlovy Vary

Historie památky:

Honosná secesní rodinná vila majitele zdejší likérky, továrníka Johanna Gustava Bechera, byla vystavěna v letech 1913-1914 na tehdejším okraji výstavní vilové čtvrti Westend v Karlových Varech. Projekt dvoupatrového objektu v podobě rodinného paláce počátku 20. století v pojetí italizujících vil s francouzskými vzory, budovaného s ohledem na zajištění komfortního bydlení a patřičné reprezentace svých majitelů, vypracoval známý karlovarský městský architekt Karl Heller. Interiéry objektu byly vyzdobeny hodnotnými nástěnnými malbami s dekorativní výmalbou ve stylu Art Deco a místnosti opatřeny vestavěným nábytkem od drážďanské firmy. Kolaudace dokončeného objektu Palais Becher proběhla dne 23. května 1914. Ve druhé polovině roku 1914 byl ještě v severozápadní části pozemku vystavěn objekt garáží.

Po smrti Johanna Gustava Bechera v roce 1921 přešla rodinná vila Becherů do vlastnictví Spolku pro chemickou a hutní výrobu z Ústí nad Labem. Roku 1928 nechal spolek vybudovat v suterénu objektu vinný sklep podle návrhu karlovarského stavitele Fridricha Seitze. Po připojení pohraničí k Německu v roce 1938 se během druhé světové války stala Vila Becher sídlem krajského velitelství SS. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války byla Vila Becher převedena do majetku československého státu. V letech 1951-1987 sloužila objekt jako Dům pionýrů a mládeže. Následně byl objekt na delší čas uzavřen a postupně chátral.

V 90. letech 20. století se stal vlastníkem objektu Školský úřad v Karlových Varech, který následně přistoupil k přestavbě historické budovy na hudební školu. Započatá adaptace však byla realizována pouze nárazově, stavební práce navíc zasáhly do historické jednotné podoby objektu i původního mobiliáře. Během stavební nečinnosti docházelo k opakovanému vykrádání objektu, k postupnému odcizování a vandalskému ničení cenných částí dochovaného mobiliáře. Rekonstrukce nakonec nebyla dokončena a objekt opět chátral.

Obnova památky:

Koncem 90. let 20. století byla památkově chráněná Vila Becher převedena z Ministerstva školství České republiky do majetku Karlovarského kraje. V letech 2009-2011 přistoupil vlastník k rozsáhlé rekonstrukci objektu a přeměně nevyužívané budovy na kulturní centrum a interaktivní galerii karlovarské Galerie umění. Zajištěním realizace projektu byla pověřena Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje.

Rekonstrukční práce, které probíhaly ve dvou etapách v období od listopadu roku 2009 do května roku 2011, provedla stavební firma Thermia-Bau a.s. podle projektu architekta Ing. Miloslava Bokoty. Restaurátorské práce realizovala firma Gema Art Group a. s. Celkové náklady na rekonstrukci objektu činily 88,7 milionu korun. Částka 77,6 milionu korun byla získána z rozpočtu Evropské unie, zbylé prostředky ve výši více než 11 milionu korun uhradil vlastník objektu, Karlovarský kraj. Slavnostní otevření nového kulturního střediska Interaktivní galerie Becherova vila proběhlo v květnu roku 2011.

Podrobné informace o historii a popis Becherovy vily

Hlasování bylo ukončeno.

Becherova vila, Karlovy Vary

Počet hlasů: 349

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz