přeskočit k navigaci »

Adminstrativní budova AVE

Stavba je navržena na pozemku se stávajícími objekty sběrného dvora společnosti AVE. Jedná se o rekonstrukci stávajícího administrativně-provozního objektu a stavbu nově navrhované přístavby. Architektonický výraz je jasný, střízlivý a geometrizující. Nosná konstrukce přístavby je tvořena ocelovým skeletem se stropy z předpjatých železobetonových panelů a spřaženými ocelobetonovými stropy. Obvodový plášť je tvořen porobetonovými panely HEBEL. Příčky jsou sádrokartonové. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem na bázi polystyrenu. Střechy jsou ploché s foliovou hydroizolací krytou kačírkem.

Výplně otvorů jsou navrženy jako kombinace plastových a hliníkových oken s dithermálním zasklením.

Původní objekt

Starší objekt patrně poválečný, zděný, nepodsklepený s valbovou střechou, původně využívaný jako kancelářské a provozní zázemí již nebyl postačující z hlediska kapacit. Klient předpokládal základní opravu technických rozvodů, zateplení objektu a opravu fasády, výměnu okenních otvorů a opravu hygienického zázemí. Konstrukce krovu byla snesena. Výsledkem je hranolová hmota. V přízemí se nachází obchodní kancelář s vlastním vstupem z areálu pro zákazníky tak, aby nechodili přes provozní objekt. Dále se v přízemí nachází denní místnost s kuchyňkou a hygienické zázemí.

Ve 2.NP se nacházejí kanceláře. Vše je doplněno prostory pro úklid a dalšími skladovými prostorami.

Rozšíření přístavbou

Nová přístavba dvoupodlažního pavilonu je od stávající budovy oddělena novým komunikačním dvoupodlažním krčkem. Jádro nové budovy je tvořeno 4 půdorysnými moduly 7/5,8 m. Nová budova je rovnoměrného kvádrového tvaru výrazněji proskleného na nárožích do administrativních prostor. Jinak je budova opatřena moderními pásovými okny pro rovnoměrné osvětlení interiéru a opatřena stínícími prostředky před fasádou. Toto dodává budově moderní střízlivý výraz dobře doplňující architekturu původní rekonstruované budovy. Dělící komunikační krček zajišťuje nutné komunikační propojení ale i předěl mezi oběma typově odlišnými stavbami.

Nová budova bude sloužit pro zázemí zaměstnanců firmy. V přízemí se nacházejí šatny pro zaměstnance pracující ve dvousměnném provozu, a to jako řidiči, dispečeři, případně zaměstnanci přímo v areálu firmy. Celkem se předpokládá v objektu 35 dělníků ve dvou směnách a cca 20 až 22 kancelářských pracovníků.

V přízemí se nacházejí hygienická zázemí pro dělnické profese a prostory pro recepční - obsluhu vjezdové areálové váhy a prostory pro dispečery včetně technologického zázemí.

Ve 2.NP budou administrativní prostory přístupné ze schodiště. Tyto prostory jsou navrženy jako jednotlivé kanceláře. Vše je opět doplněno toaletami, kuchyňkou a jednací místností. Je zde k dispozici i malý sklad pro archivační potřeby, serverovna, prostory úklidu a další. Celý objekt je navržen tak aby nedocházelo ke křížení provozu dělnických profesí se zaměstnanci kanceláří.

Technické zázemí objektu je umístěno v 1.NP přístavby a na střeše nového objektu, kde se nacházejí VZT jednotky a tepelné čerpadlo vzduch-voda. V přízemí v technické místnosti je zařízení pro zázemí ohřevu teplé užitkové vody, vytápění a chlazení kancelářských prostor.

Hlasování bylo ukončeno.

Adminstrativní budova AVE

Počet hlasů: 135

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz