přeskočit k navigaci »

ZŠ Poštovní - zajištění energetických úspor

Základní škola Poštovní
Stavba číslo:S07
Název stavby:ZŠ Poštovní - zajištění energetických úspor
Přihlašovatel:Statutátní město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
06/2016 - 09/2016
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Architekt:BPO spol. s r.o. - Ing. Věroslav Vopat
Projektant:BPO spol. s r.o. - Ing. Jan Dušek
Zhotovitel:3xN spol. s r.o.

Základní škola Poštovní je jedním z větších souborů budov v lokalitě Tuhnice v Karlových Varech. Provoz školy byl již po energetické stránce nevyhovující, a proto bylo rozhodnuto o zateplení fasád komplexu budov a realizaci nové skladby střech. Soubor je tvořen pavilonem I, II, školní jídelnou, dílnami a tělocvičnou.

Pro zateplení obvodových stěn nadzemních částí objektů je navržen certifikovaný kontaktní systém z minerálních fasádních desek, sokly zatepleny deskami z extrudovaného polystyrenu. Úpravy střešního pláště zahrnují natavení parotěsné vrstvy na původní skladbu a doplnění tepelné izolace s nakašírovaným asfaltovým pasem s technologií celoplošného lepení.

Konečná cena dle uzavřené smlouvy o dílo je 16.783.638,90 Kč včetně DPH.

Finální povrchovou úpravou fasády je silikonová tenkovrstvá omítka, jejíž barevné řešení zčásti odráží původní strohost břízolitové omítky užitím světle šedé barvy, ale v plochách výrazně barevných v odstínech teplých zářivých barev sytě oranžové, žluté a světle zelené s touto fádností kontrastuje. Užitím šambrán lemujících okna a zvýraznění vertikální hmoty výtahových šachet právě těmito barvami vnáší do vnímání prostoru areálu určitou hravost.

Hlasování bylo ukončeno.

ZŠ Poštovní - zajištění energetických úspor

Počet hlasů: 124

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz