přeskočit k navigaci »

Zázemí fotbalového klubu Ostrov

Zázemí FK Ostrov
Stavba číslo:S08
Název stavby:Zázemí fotbalového klubu Ostrov
Přihlašovatel:Město Ostrov
Místo stavby:Ostrov
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2106 - 12/2016
Investor:Město Ostrov
Architekt:BPO spol. s r.o. - Ing. Vladimír Toman
Projektant:BPO spol. s r.o. - Ing. Jan Dušek
Zhotovitel:ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

Projekt řešil přestavbu pavilonu bývalých jeslí v Ostrově v ulici U nemocnice 1202 pro potřeby fotbalového klubu. Jsou zde umístěny šatny pro všechna mužstva klubu všech věkových a výkonnostních kategorií včetně hygienického zázemí, prostory pro vedení klubu, občerstvení a správu objektu a hřišť.

Objekt byl postaven v roce 1963 jako pavilón jeslí bývalé MŠ podniku Škoda Ostrov. Od zrušení školky a jeslí v 90. letech minulého století byl objekt využíván pro nájemní prostory a postupně také jako šatny fotbalového klubu. Po uvolnění všech nájemních prostor ve 2. NP bylo rozhodnuto o celkové přestavbě objektu pouze pro potřeby fotbalistů.

Budova je ve východní části dvoupodlažní, západní část a severní přístavek jsou přízemní, stavba je nepodsklepená. Střecha je plochá s římsou a atikou. Přes spojovací krček je objekt propojen s prostředním pavilonem, který je přestavován pro rozšíření kapacity Domova pro seniory.

Architektonické řešení odráží změnu orientace hlavní fasády z původně východní na severní, která je ve vztahu s hrací plochou. Ze severu od fotbalového hřiště byly nově navrženy oddělené vstupy. Centrální vstup pro vedení klubu a rozhodčí směřuje přímo ke schodišti do 2.NP. Boční vstupy rozdělené pro domácí mužstva a hosty umožňují přímý vstup k šatnám.

Vnější vzhled budovy je upraven změnou velikosti oken do šaten a nová hlavní fasáda (severní) je doplněna a zvýrazněna konstrukčními a barevnými akcenty (lávka nad hlavním vchodem, nápisy, loga).

Předmětem stavební akce byla kompletní rekonstrukce zázemí fotbalového klubu, zejména pak šaten, ale i dalšího sociálního a technologického zázemí. Vzhledem k požadavkům investora došlo ke zvětšení půdorysu budovy. Kompletně byly vyměněny inženýrské sítě a tyto byly podstatně posíleny, zejména slaboproudé systémy.

Hlasování bylo ukončeno.

Zázemí fotbalového klubu Ostrov

Počet hlasů: 224

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz