přeskočit k navigaci »

Výstavba bytových domů Karlovy Vary Doubí - Rezidence Svatošská

Karlovy Vary Doubí - Rezidence Svatošská
Stavba číslo:P1
Název stavby:Výstavba bytových domů Karlovy Vary Doubí - Rezidence Svatošská
Přihlašovatel:Gaspar House s.r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary-Doubí
Charakter stavby:Obytné budovy - viladomy
Období realizace
(Zpracování projektu):
2019-2020
Investor:Gaspar House s.r.o., Robert Gasparyan
Architekt:Gaspar House s.r.o., Robert Gasparyan
Projektant:Statica Plzeň s.r.o., ing. Gabriela Petříková

Předmětem projektu je návrh čtyř nových viladomů na pozemku v k.ú. Doubí u Karlových Var, který je vymezený ulicemi Svatošská a Spálená.

 

Do zájmového území se navrhují čtyři viladomy. Půdorysné rozměry každého viladomu jsou cca 22,6 x 18,2 m. Viladomy jsou umístěny do zájmového území půdorysně tak, aby byly dodrženy odstupy od stávající zástavby i vzájemné odstupy a z hlediska oslunění. Objekty jsou v území natočeny tak, že jejich vstupní fasády sledují přilehlé ulice.

Každý z viladomů je třípodlažní, nepodsklepený, zastřešený stanovou střechou. Výška domu je cca 11,5 m od úrovně podlahy v 1.NP. Na úroveň 1.NP všech viladomů jsou navrženy byty s přímým výstupem na přilehlé předzahrádky.

Navrhují se dva typy viladomů, a to s ohledem na orientaci vůči světovým stranám, s ohledem na umístění v zájmovém území vzhledem k přilehlým komunikacím a s ohledem na výškové poměry v zájmovém území. Viladomy ve Spálené ulici mají částečný suterén, ve kterém jsou umístěny garáže.

Viladomy mají členité fasády se soustavou lodžií a teras. Fasáda velmi světlé bílobéžové barvy bude v kontrastu s rámy výplní otvorů a zámečnických prvků, které se navrhují v barvě antracitové. Střešní krytina bude z falcovaného plechu v antracitové barvě.

Aktuálně navržené viladomy vytvoří plynulý přechod (hmotový i výškový) mezi stávající zástavbou vyšších bytových domů na východě a rodinných domů na jihu a západě. Osazení viladomů v zájmovém území akceptuje poměrně velké výškové převýšení terénu mezi ulicemi Svatošská a Spálená.

 

Dispoziční řešení viladomu č.1, resp. č. 1a (u Svatošské ulice):

Hlavní vstup do objektu v 1.PP je ve směru od Svatošské ulice, ze severovýchodní strany. Z přilehlé komunikace (tj. z exteriéru) jsou samostatně přístupné čtyři garáže situované do suterénu ze strany od Svatošské ulice.

Na úrovni 1. NP je centrálním prostorem chodba, ze které je vstup do jednotlivých bytů, do výtahu a třech sklepů. V 1. NP se nachází 2 byty 3+KK, každý s terasou a předzahrádkou, a jeden byt 2+KK rovněž s terasou a předzahrádkou.

Ve 2.NP a 3.NP je z prostoru chodby přístup do třech bytů, třech sklepů, výtahu a technické místnosti. Na podlaží se nacházejí 2 byty 3+KK a 1 byt 2+KK. Součástí bytů 3+KK jsou lodžie na SV fasádě a rohové lodžie na SZ a JZ fasádě, resp. na JZ a JV fasádě. U bytu 2+KK je na JZ fasádě navržen částečně předložený balkón.

Celkem je v každém objektu navrženo 9 bytů a 4 garáže.

 

Dispoziční řešení viladomu č.2, resp. č. 2a (u Spálené ulice):

Hlavní vstup do objektu v 1.NP je ve směru od Spálené ulice, z jihozápadní strany. Z chodby je vstup do jednotlivých bytů, do výtahu, dvou technických místností a dvou sklepů. V 1. NP se nachází 2 byty 4+KK, každý s terasou a předzahrádkou.

Ve 2.NP a 3.NP je z prostoru chodby přístup do třech bytů, třech sklepů, výtahu a technické místnosti. Na podlaží se nacházejí 2 byty 3+KK a 1 byt 2+KK. Součástí bytů 3+KK jsou lodžie na SV fasádě a rohové lodžie na SZ a JZ fasádě, resp. na JZ a JV fasádě. U bytu 2+KK je na JZ fasádě navržen částečně předložený balkón.

Celkem je v každém objektu navrženo 8 bytů.

Dům 1. patro 1.pdf (252.87 KB)

Dům 1. patro 2-3.pdf (248.12 KB)

Dům 2. patro 1.pdf (264.45 KB)

Dům 2. patro 3.pdf (254.15 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Výstavba bytových domů Karlovy Vary Doubí - Rezidence Svatošská

Počet hlasů: 123

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz