přeskočit k navigaci »

Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mar.Lázně
Stavba číslo:S16
Název stavby:Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
Přihlašovatel:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Místo stavby:Karlovy Vary - Mariánské Lázně
Charakter stavby:Hlavním účelem stavby bylo pozvednutí kvality železniční dopravy
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2017 - 08/2018
Investor:Správa želežniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:METROPROJEKT Praha a.s., Roman Dušek
Zhotovitel:Společnost pro zakázku odstranění propadu rychlosti na trati Kar, Radim Adámek
Stavbyvedoucí:Edikt a.s., EPLcond a.s., Jiří Holeček, Ing. Tomáš Mráček, Jaroslav Tesař

Účel stavby:

Hlavním účelem stavby bylo pozvednutí kvality železniční dopravy zvýšením traťové rychlosti a zkrácením jízdní doby. Dále pak došlo ke zvýšením bezpečnosti a kultury cestování na železniční trati spojující dvě významná lázeňská města Karlovy Vary a Mariánské Lázně.Popis stavby:

Cestování mezi významnými lázeňskými středisky na západě Čech je rychlejší
a pohodlnější. Umožnila to celková rekonstrukce železniční trati spojující dolní nádraží v Karlových Varech s Mariánskými Lázněmi.

Trať označená v jízdním řádu číslem 149 je dlouhá 53 kilometrů a vede z velké části přes Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les. Traťová rychlost je 60 km/h, na některých místech však vlaky musely jezdit mnohem pomaleji. Tyto rychlostní propady se díky stavbě podařilo odstranit, nyní zvládnou jízdu mezi oběma lázeňskými centry za přibližně hodinu a čtvrt.   

Modernizace železničního svršku a spodku byla provedena na přibližně polovině délky trati. Vzhledem ke směrovým poměrům se v obloucích použily ocelové pražce tvaru Y. V úsecích, kde došlo k výměně železničního svršku, byla zřízena bezstyková kolej, která umožňuje klidnější jízdu. Rekonstrukcí dále prošlo 25 přejezdů, 19 mostů, 53 propustků a 27 km železničního svršku v traťové koleji.
Současně byla provedena sanace a zasíťování skalních svahů, což velmi významnou měrou přispívá k trvalému zajištění bezpečnosti železničního provozu.


Stavba s názvem Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně byla výrazně podpořena finančními prostředky z Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Hlasování bylo ukončeno.

Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Počet hlasů: 20

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz