přeskočit k navigaci »

Rozvojová studie Areálu Rolava

Studie Rolava
Stavba číslo:P5
Název stavby:Rozvojová studie Areálu Rolava
Přihlašovatel:Statutátní město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2016
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Architekt:Studio Hangár - Ing. arch. Antonín Juštík

Základním účelem této studie je vyhodnotit možnosti dalšího rozvoje volnočasového areálu Rolava a navrhnout další náplň a aktivity, které by tento areál vhodně doplnily.

Studie se pokouší nahlížet širším pohledem a řešit přerod rolavského areálu komplexně: nastavit celostní přístup, kdy budou při plánování „Nové Rolavy" uvažovány nejen účelové, měřitelné a technické parametry, ale i hlediska smyslová, estetická a emoční; kdy nebudou sledovány jednotlivé dílčí záměry samostatně, ale vždy jako součást naplnění celku.

Studie má ambici definovat komplexní úvahu o hodnotě a potenciálu areálu, být generelním koncepčním materiálem, který nastaví hlavní vizi, zachytí charakter a ducha areálu, vymezí a pojedná jeho hlavní části i některé jednotlivosti. Stejně důležitým krokem jako je definování vize, je i pojmenování nástrojů a dalších procesů, umožňujících tuto vizi naplnit, a to včetně doporučení dalších kroků, postupů a etap.

Účelem je vybudovat areál, který bude:

 • Svou komplexní nabídkou služeb a aktivit novou městskou hodnotou a atraktivním celoročním cílem pro občany Karlových Varů i návštěvníky města.

 • Víceúčelovým veřejným prostorem a přirozeným centrem sportu, rekreace a kultury, přirozeným zázemím nejen pro mladé, ale i pro všechny generace, pro různé zájmové i sociální skupiny obyvatel.

 • Kultivovaným, harmonizujícím a posilujícím prostředím.

Základní filozofie (ideje) návrhu:

 • Důsledné oddělení provozu in-line dráhy od provozu pěších, vytvoření více pěších okruhů.

 • Vybudování vysokokapacitního parkoviště.

 • Podnícení vzniku zajímavých a komplexních aktivit a činností, posílení celkové atraktivity areálu.

 • Využití genia loci a silného estetického náboje vodní plochy, výtvarné a architektonické pojednání a sjednocení areálu.

Studie v areálu Rolava předpokládá:

 • Vybudování nového vyhrazeného parkoviště s kapacitou cca 190 až 320 stání.

 • Realizaci bazénového centra se dvěma 50m bazény (plavecký soutěžní + rekreační s atrakcemi), s veškerým potřebným zázemím.

 • Doplnění nových atrakcí pro aktivní využití přírodního koupaliště (vodní atrakce, aquazorbing, loděnice, sauna).

 • Vybudování moderního „centra sportů" se zvýšeným počtem tenisových kurtů, s novým multifunkčním hřištěm, s tribunou a s dalšími aktivitami (pétangue, stolní tenis, šachy, kuličky, croquet, posilovací zařízení apod.).

 • Oživení a zatraktivnění ostrovů a jejich propojení lávkami (využití ostrovů pro lanové centrum, opičí dráhu, posezení apod.),

 • Realizaci přírodního amfiteátru s kapacitou cca 1300 až 1700 diváků pro pořádání kulturních akcí.

 • Vybudování autokempu a dalších ubytovacích možností (dvojchatky, bungalovy), a další aktivity a prvky.

Prvním krokem bude již v roce 2016/2017 vybudování nového objektu občerstvení CAFÉ ROLAVA. Občerstvení bude mít kromě velké vnější terasy i vnitřní uzavíratelnou vytápěnou část, která bude sloužit pro celoroční využití.

Hlasování bylo ukončeno.

Rozvojová studie Areálu Rolava

Počet hlasů: 469

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz