přeskočit k navigaci »

Stanice záchranné a požární služby

Stanice záchranné a požární služby
Stavba číslo:S06
Název stavby:Stanice záchranné a požární služby
Přihlašovatel:Letiště Karlovy Vary s.r.o.
Místo stavby:Olšová Vrata
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
04/2016 - 03/2017
Investor:Letiště Karlovy Vary s.r.o.
Projektant:INVENTE, s.r.o.
Zhotovitel:OHL ŽS, a.s.

Jedná se o objekt záchranné požární stanice (ZPS) pro potřeby letiště Karlovy Vary. Objekt ZPS je navržen pro 12 zaměstnanců, 2 velitele směn a 1 velitele ZPS, garáže pak pro 8 požárních vozidel.
Tvarové řešení
Objekt ZPS má obdélníkový tvar o půdorysných rozměrech 37,25 x 25,7 m. Výška budovy je 9 m. 2/3 objektu zaujímají jednopodlažní garáže pro zásahová vozidla se čtyřmi sekčními vjezdovými vraty na každé straně budovy. 1/3 budovy tvoří administrativní část ZPS, která je z poloviny jednopodlažní a z poloviny dvoupodlažní. Vstup do administrativní budovy je ze severní a jižní strany do oddělených provozů. Ve 2.NP je v severní části vykonzolována část místnosti operačního střediska z důvodu výhledu na přistávací a vzletovou dráhu. Střecha nad garážemi má tvar dvou do sebe vetknutých sedlových střech. Nad administrativní částí je střecha řešena jako pultová.
Materiálové řešení
Založení stavby je na pilotech. Spodní část stavby je dále tvořena železobetonovou deskou v administrativní části a drátkobetonovou deskou v prostoru garáží. Jako hlavní nosná část je ocelová konstrukce s opláštěním kazetovým systémem s tepelnou izolací a předsazenou fasádou. Vnitřní nosné zdivo a příčky jsou navrženy z tvárnic tl. 300 mm a tl. 100 mm. Schodiště je železobetonové prefabrikované. Stropy jsou tvořeny ocelovou konstrukcí s trapézovým plechem a nabetonávkou. Stropy v 1.NP jsou opláštěny z minerálních kazetových podhledů, strop 2.NP je navržen ze sádrokartonového podhledu s revizními výlezy. Krov je tvořen ocelovými vazníkovými sestavami se střešním pláštěm systémového řešení trapézového plechu, tepelné izolace a hydroizolační vrstvy. Vstupní dveře a prosklené stěny jsou navrženy z hliníkové konstrukce. Ostatní výplně otvorů jsou řešeny plastovými okny a dveřmi. Garážová vrata jsou navržena sekční s částečným prosklením.
Barevné řešení
Fasáda je řešena předsazená systémovými deskami barvy červené, bílé, černé a šedé. Střešní krytinu tvoří hydroizolační fólie šedé barvy. Sekční vrata jsou barvy bílé, okna a dveře barvy šedé. Ostění a oplechování střechy je z hliníkového plechu s eloxovaným povrchem šedé barvy RAL 7037. Okapní svody a žlaby z titanzinkového plechu bez nátěru.

Hlasování bylo ukončeno.

Stanice záchranné a požární služby

Počet hlasů: 316

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz