přeskočit k navigaci »

Rotava - modernizace křižovatky Anenské údolí

Stavba číslo:S21
Název stavby:Rotava - modernizace křižovatky Anenské údolí
Přihlašovatel:Společnost II/210 křižovatka Anenské údolí; Společník 1-EUROVIA CS, a.s., Společník 2-SMP CZ, a.s.
Místo stavby:k.ú.Rotava
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
17.7.2019 - 21.9.2021
Investor:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Ing. Petr Šťovíček, ve věcech technických
Architekt:1 - S.A.W.CONSULTING s.r.o.; 2- Inplan CZ s.r.o., 1(S.A.W.)- Ing. Filip Kučera; 2(Inplan)- Ing. Petr Král
Projektant:1 - S.A.W.CONSULTING s.r.o.; 2- Ing. Jiří Oboznenko; 3- SMP CZ, a.s., 1(S.A.W.)- Ing. Filip Kučera; 2- Ing. Jiří Oboznenko
Zhotovitel:Společník 1 - EUROVIA CS, a.s.; Společník 2- SMP CZ, a.s., Michal Sakař (ECS); Petr Chomický (SMP CZ)
Stavbyvedoucí:EUROVIA CS, a.s.; SMP CZ, a.s., Martin Zábojník (ECS), Petr Chomický (SMP CZ)

II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí

Předmětem projektu byla modernizace stávající křižovatky v Anenském údolí komunikace II. třídy č. 210 s komunikací III. třídy 21042 v majetku Karlovarského kraje. Stavba zahrnovala novostavbu mostu SO 201 - nový most přes řeku Svatavu (třípolový, s horní mostovkou, trámový s normovou zatížitelností, celkové délce 122,69 m) a demolici stávajícího přemostění s rekultivací stávající části kom. III/21042 a modernizaci (novostavbu) komunikace v plné délce 460,08 m v šířkovém uspořádání S 7,5/70.

Dále bylo provedena i část silnice II/210, která navazuje na modernizaci stávající křižovatky a to v celkové délce 410 m. Vozovka silnice byla provedena s krajnicí, na jedné straně se směrovými sloupky a na straně druhé se svodidlem. Silnice je také v kat. S7,5/70. Odvodnění vozovky bylo řešeno do nového rigolu na jedné straně vozovky a stávajícího příkopu na straně druhé, oba tyto prvky jsou svedeny do propustků a následně do řeky Svatavy. Součástí stavby bylo i kácení, bourání skalního výchozu, včetně zajištění a částečné bourání závěrné zdi bývalého železničního mostu.

 

Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:

Číslo objektu Název objektu
ČÁST 1. SO 001 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM - KÁCENÍ
SO 002 BOURÁNÍ ASFALTOVÝCH PLOCH A SEJMUTÍ ORNICE
SO 101 MODERNIZACE SILNICE II/210
SO 102.1 MODERNIZACE SILNICE II/210
SO 102.2 MODERNIZACE SILNICE III/21042
SO 131 PROPUSTEK V KM 0,100
SO 191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SO 201 NOVÝ MOST SILNICE III/21042
SO 801 REKULTIVACE - TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZATRAVNĚNÍ
SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
ČÁST 2. SO 001 BOURACÍ a ZEMNÍ PRÁCE
SO 101 MODERNIZACE SILNICE
ČÁST 1. + ČÁST 2. SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

 

Celková cena díla, včetně ZBV: 112.962.062,- Kč bez DPH

Doba realizace : 07/2019 - 09/2021 celkem 26 měsíců

Sdružení s SMP v podílu 50/50 kde byla zastoupená správcem Eurovia CS a.s.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Rotava - modernizace křižovatky Anenské údolí

Počet hlasů: 183

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz