přeskočit k navigaci »

Rezidence severní Ostrov - bytové domy A a B

Rezidence severní Ostrov
Stavba číslo:S01
Název stavby:Rezidence severní Ostrov - bytové domy A a B
Přihlašovatel:Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Místo stavby:Ostrov
Charakter stavby:bytová výstavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2016 - 06/2017
Investor:Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Projektant:Ing. Miroslav Koutný
Zhotovitel:Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Jedná se o výstavbu dvou samostatně stojících bytových domů v Ostrově v ulici Severní v blízkosti lesoparku Borecké rybníky (severní část města Ostrova). Bytové domy A a B jsou pětipodlažní, s bezbariérovým přístupem, s plochou střechou s vnitřními svody. Oba objekty jsou rozměrově a způsobem osazení vůči světovým stranám totožné, vnitřní dispozice se v některých podlažích liší.
První podlaží se člení na vstupní halu se schodištěm a výtahem, chodbu před byty, kočárkárnu, sklepní kóje pro každý byt, chodbu sklepů, strojovnu ÚT, úklidovou místnost a komoru pod schodištěm. V ostatních podlažích je kromě bytových jednotek pouze chodba před byty, chodba se schodištěm a prostor výtahové šachty. Objekt je obsloužen ve všech patrech výtahem pro 9 osob. Vytápění obou objektů zajišťuje napojení na rozvody centrálního zásobování města teplem v majetku Ostrovské teplárenské, a.s. Objekty jsou napojeny na standardní veřejné sítě - vodovod, kanalizace, elektro, telekomunikace, kabelová televize. Založení obou bytových domů je vzhledem k obtížným geologickým podmínkám řešeno na pilotách.
Nosnou konstrukci vrchní stavby tvoří montovaný železobetonový skelet společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., který tvoří prefabrikované sloupy, průvlaky, spřažená železobetonová deska, stěny a schodiště. Sloupy jsou navrženy dělené na výšku podlaží a jsou uloženy do kalichů, které jsou součástí piloty. Průvlaky jsou navrženy jako prefabrikovaný prvek s vyčnívající smykovou výztuží a byly dobetonovány společně se stropní spřaženou železobetonovou deskou o celkové tloušťce 200 mm. V místě vertikálního komunikačního prostoru jsou navrženy ztužující stěny tl. 150 mm. Schodiště je provedeno železobetonové prefabrikované. Pod obvodovými stěnami jsou navrženy základové prahy uložené na hlavy pilot.
Veškeré zdící materiály v obou objektech bytových domů jsou z produkce společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. - konkrétně akustické zdivo pro mezibytové stěny, pohledové zdivo pro vyzdívky sklepů, zdivo pro obvodové stěny, příčkovky pro stěny v bytech. U železobetonových sloupů je provedeno kotvení zdiva vlepovanou výztuží.
V bytových domech byly provedeny suché podlahy Knauf a vnitřní sádrové omítky. Na schodiště a na chodbách je položena slinutá dlažba s protiskluznou úpravou. Každý byt kromě 1.NP má balkón s hliníkovým zábradlím se skleněnou výplní z bezpečnostního skla. Okna byla použita plastová s izolačním dvojsklem v barvě bílé.
Střešní krytina je provedena fóliová. Střecha je přesypána kačírkem v tl. 100 - 140 mm na položenou geotextílii.
U vstupu do domu jsou umístěny schránky a zvonkové tablo v souladu s vyhláškou o bezbariérovém přístupu do staveb, nad vstupem je provedena skleněná stříška. Součástí vstupu do domu je i čistící zóna.
Zateplení obvodového pláště je provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Pro finální povrchovou úpravu byla provedena probarvená silikátová tenkovrstvá omítka a na sokl probarvená akrylátová omítka.
V těsné blízkosti bytových domů je umožněno parkování osobních automobilů na odstavných plochách ze zámkové dlažby z produkce společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Hlasování bylo ukončeno.

Rezidence severní Ostrov - bytové domy A a B

Počet hlasů: 118

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz