přeskočit k navigaci »

Rezidence Kosmonautů - Karlovy Vary, Rybáře

Rezidence Kosmonautů - Karlovy Vary
Stavba číslo:P01
Název stavby:Rezidence Kosmonautů - Karlovy Vary, Rybáře
Přihlašovatel:STASKO plus, spol. s r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:bytová výstavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
01/2018 - 03/2019
Investor:Rezidence Kosmonautů s.r.o.
Architekt:Ing. Stanislav Jareš
Projektant:Ing. Stanislav Jareš
Zhotovitel:STASKO plus, spol. s r.o.

 

Jedná se o stavbu obytnou - bytový dům s 22 bytovými jednotkami. V suterénu objektu je umístěna podzemní garáž pro auta, včetně jednoho místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt má 1 podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží, kdy poslední podlaží je výrazně ustupující. Objekt tedy nepřekračuje výškovou hladinu okolních nejvyšších objektů. Zastřešení bytového domu je provedené plochou střechou, která se vyskytuje na některých novějších okolních objektech a která podtrhuje jednoduchost a nekomplikovanost hmot, zároveň umožňuje využití jako obytné terasy.

Architektonické řešení je jednoduché, uměřené, s jasným členěním. Pohledově je budova koncipována na jih do ulice - severní strana domu je uzavřenější, více strmá. Kontrastně je navržena soustava balkonů, která představuje hlavní výtvarný prvek fasády. Balkonové desky na jižní a západní straně vytvářejí po fasádě se vinoucí linku, která pozitivně narušuje strohost hlavních pravoúhlých hmot. Zábradlí balkonů je navrženo jako transparentní, aby co nejméně narušovalo tuto koncepci. Okna jsou na fasádě rozmístěna nepravidelně, francouzská okna korespondují s umístěním balkonů.

Dispozičně je bytový dům navržen jako kombinace schodišťového typu s kratší chodbou. Suterén je využit pro garážová stání. V 1. NP je kromě bytů umístěna nezbytná domovní vybavenost, jako je kočárkárna a kotelna. Půdorysně jsou si podlaží 2 až 5 podobná, i když nikoli identická. Jedná se o rozdíly v dispozici bytů. V posledním nadzemním podlaží jsou pak tyto byty opatřeny velkoplošnou terasou.

Hlasování bylo ukončeno.

Rezidence Kosmonautů - Karlovy Vary, Rybáře

Počet hlasů: 358

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz