přeskočit k navigaci »

Rezidence Kosmonautů

Rezidence Kosmonautů Karlovy Vary
Stavba číslo:S1
Název stavby:Rezidence Kosmonautů
Přihlašovatel:STASKO plus s.r.o.
Místo stavby:Rybáře
Charakter stavby:Novostavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
12/2017-1/2019
Investor:Rezidence Kosmonautů s.r.o., Petr Kopfstein
Projektant:Ing.Stanislav Jareš
Zhotovitel:STASKO plus, spol. s r.o., Petr Kopfstein
Stavbyvedoucí:STASKO plus, spol. s r.o., Miloš Rezek

Jedná se o stavbu obytnou – bytový dům s 22 bytovými jednotkami.

S suterénu objektu je umístěna podzemní garáž pro auta.

Objekt má 1 podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží, kdy poslední podlaží je výrazně ustupující.

Objekt tedy nepřekračuje výškovou hladinu okolních nejvyšších objektů. Zastřešení bytového domu je plochou střechou, která se vyskytuje na některých novějších okolních objektech a která podtrhuje jednoduchost a nekomplikovanost hmot, zároveň umožňuje využití jako obytné terasy.

Architektonické řešení je jednoduché, uměřené, s jasným členěním. Pohledově je budova koncipována na jih do ulice – severní strana domu je uzavřenější, více strmá. Kontrastně je navržena soustava balkonů, která představuje hlavní výtvarný prvek fasády.

Balkonové desky na jižní a západní straně vytvářejí vinoucí se linku po fasádě,  která pozitivně narušuje strohost hlavních pravoúhlých hmot. Zábradlí balkonů je navrženo jako transparentní, aby co nejméně narušovalo tuto koncepci. Okna jsou na fasádě rozmístěna nepravidelně, francouzská okna korespondují s umístěním balkonů. Suterén je využit pro garážová stání. V 1. NP je kromě bytů umístěna nezbytná domovní vybavenost, jako je kočárkárna a kotelna. Půdorysně jsou si podlaží 2 – 5. Podobná, i když nikoli identická. Jedná se o rozdíly v dispozici bytů. V posledním nadzemním podlaží jsou pak tyto byty opatřeny velkoplošnou terasou.

Hlasování bylo ukončeno.

Rezidence Kosmonautů

Počet hlasů: 12

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz