přeskočit k navigaci »

Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Revitalizace trati K. Vary - Johanngeorgenstadt
Stavba číslo:S18
Název stavby:Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt
Přihlašovatel:Správa želežniční dopravní cesty, státní organizace
Místo stavby:Trať Karlovy Vary - Potůčky
Charakter stavby:Předmětem stavby bylo řešení stávajícího stavu infrastruktury. R
Období realizace
(Zpracování projektu):
06/2017 - 09/2018
Investor:Správa želežniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební sp
Architekt:žádný, žádný
Projektant:SUDOP PRAHA a.s., Ing. Ivan Grisa
Zhotovitel:CHT LTM + COLAS RAIL – Johana (Chládek a Tintěra a.s. a Colas Ra, Ing. Milan Topol
Stavbyvedoucí:Chláděk a Tintěra a.s., Václav Beneš, Ing. Karel Šťastný, Ing. Aleš Job, Ing. Jiří Kučer

Účel stavby:

Předmětem stavby bylo řešení stávajícího stavu infrastruktury. Její realizací došlo ke zkrácení jízdních dob v osobní dopravě pomocí odstranění trvalých omezení traťové rychlosti vyplývajících z nevhodné geometrické polohy koleje a z nedostatečného zabezpečení úrovňových železničních přechodů. V rámci stavby byly rekonstruovány vybrané mosty a propustky a nástupiště.Popis stavby:

V dotčených úsecích byla provedena výměna kolejového lože, zřízena bezstyková kolej a provedena úprava geometrické polohy koleje. Při výměně pražců bylo použito i perspektivních železných pražců ve tvaru „Y". Byla provedena rekonstrukce 4 mostů a přestavěno 11 propustků. Nově bylo zabezpečeno 23 přejezdů nejmodernějším zabezpečovacím zařízením vč. výměny přejezdové konstrukce, u 5 dalších přejezdů byly provedeny technické úpravy zařízení. Potřebné úpravy byly provedeny i u staničního a traťového zabezpečovacího zařízení vč. dálkového dispečerského ovládání ze železniční stanice Karlovy Vary. Pro potřeby sdělovacího a zabezpečovacího zařízení byla provedena příslušná pokládka kabelů a trubky pro optický kabel. Nově bylo rekonstruováno nástupiště na zastávce Nejdek-Suchá vč. osvětlení.
Modernizací se podařilo zvýšit traťovou rychlost až na 60 km/h a především zvýšit bezpečnost železniční i silniční dopravy.

Rozhodující kapacitní a technické ukazatele:

Výměna železničního svršku a kolejového lože      10,4 km
Bezstyková kolejnice
Nově zabezpečené přejezdy                                 23 ks
Rekonstrukce mostů                                             4 ks
Rekonstrukce propustků                                      11 ksStavba byla výrazně podpořena finančními prostředky z Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Hlasování bylo ukončeno.

Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Počet hlasů: 19

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz