přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce VB Sokolov

Rekonstrukce nádraží Sokolov
Stavba číslo:S7
Název stavby:Rekonstrukce VB Sokolov
Přihlašovatel:SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo stavby:Železniční stanice Sokolov, Výpravní budova , Nádražní 108
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
16. 10. 2017 - 30. 9. 2018
Investor:SŽDC, s.o.Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,, Tomáš Havlina
Architekt:Ing. arch. Olga Růžičková, Olga Růžičková
Projektant:KV ENGINEERING s.r.o. K. Vary, Pavel Dindák
Zhotovitel:SWIETELSKY stavební s.r.o., Pavel Hollý
Stavbyvedoucí:SWIETELSKY stavební s.r.o., Pavel Hollý

Firma SWIETELSKY stavební s.r.o. jako generální dodavatel realizovala rekonstrukci výpravní budovy v Sokolově.

Údaje o objednateli: SŽDC s.o.
SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

IČO: 70994234
Termín realizace stavby: 10/2017 - 09/2018
Místo stavby: Nádražní 108, 356 01 Sokolov

Stručný popis stavby:

Jedná se o objekt postavený kolem r. 1860. Jde o třípodlažní budovu s jedním podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a půdou. Na koncích je objekt rozšířen na jakési čtyřpodlažní (tři nadzemní a půda) boční věže.

Cílem rekonstrukce bylo vytvoření společné odbavovací haly, pokladen a společného zázemí pro autobusovou a železniční dopravu. Další hlediskem bylo provedení kompletního zateplení objektu a tím snížení spotřeby tepla na vytápění.

Při realizaci došlo k částečné změně dispozice. Nová WC, přebalovací pult a úklidová komora jsou v místech stávajících prostor a vstup je řešen z chodby. Stávající vstupní hala byla přesunuta k západní věži (na místo stávající nefunkční restauraci), ve které je autobusový terminál a cestující budou mít možnost zakoupit si jízdenku jak na autobus tak na vlak z nové odbavovací haly.

 

Při rekonstrukci byly prováděny tyto stěžejní práce:

  • kompletní tlaková sanace suterénu: spárování zdiva a kleneb aktivovanou maltou, dodatečná izolace zdiva injektáží, torkrety kleneb.
    Celková výměra cca 1700 m2.
  • tepelná foukaná izolace do podlahy půdy - cca 900 m2
  • KZS fasády - cca 1500 m2
  • výměna eternitové krytiny za vláknocementovou vč. kompletního oplechování a svodů - cca 1200 m2
  • kompletní otlučení a provedení omítek - cca 1500 m2
  • kompletní vybourání podlah a provedení keramických dlažeb - cca 500 m2
  • nové rozvody topení, silnoproudu, slaboproudu, ZTI, VZT a plynu vč. nové kotelny

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce VB Sokolov

Počet hlasů: 26

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz