přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce sportovního areálu SPgŠ

Rekonstrukce sportovního areálu SPgŠ
Stavba číslo:S10
Název stavby:Rekonstrukce sportovního areálu SPgŠ
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2017 - 11/2017
Investor:Karlovarský kraj
Architekt:SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.o.
Projektant:Ing. arch. Jan Drdácký - SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.o.
Zhotovitel:TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

SPgŠ, G a VOŠ Karlovy Vary, p. o. se pokusila již v roce 2011 získat investiční prostředky na realizaci rekonstrukce stávajícího sportovního areálu, který dlouhodobě nesplňoval nároky na moderní sportovní přípravu žáků školy, která se v regionu jako jedna z mála zabývá intenzivní sportovní přípravou na většině svých oborů vzdělání. Byla zpracována projektová dokumentace na realizaci, která vzešla z vítězné nabídky firmy Sportprojekta Praha s. r. o.
Prostředky na realizaci akce se podařilo získat až v letech 2016 - 17, kdy v roce 2016 byla projektová dokumentace aktualizována na aktuální tržní ceny a dle získaného objemu finančních prostředků, které do realizace investoval Karlovarský kraj.
V červnu 2017 SPgŠ, G a VOŠ Karlovy Vary, p. o. vyhodnotila veřejnou zakázku, kdy byla vybrána na realizaci stavby firma TUBEKO SPORT spol. s. r. o. s cenou 6 666 666,66 Kč s DPH. Na základě této veřejné zakázky byla podepsána 19. 7. 2017 smlouva o dílo s touto firmou s termínem realizace stavby od 1. 8. 2017 do 21. 11. 2017.
V rámci realizace bylo vybudováno víceúčelové hřiště ve 2 sektorech  - v prvním sektoru se nachází atletický ovál o délce 150 m (dvoudráha), rovinka se čtyřmi dráhami 50 a 60 m, která je zakončena sektorem pro skok daleký a trojskok. Na opačné straně hřiště se nachází sektor pro skok vysoký. Uvnitř oválu je víceúčelové hřiště na míčové sporty - kopaná, odbíjená, košíková, tenis či nohejbal. Vnitřní hřiště je vybaveno sítěmi a mantinely po celém obvodu, což umožňuje bezproblémové využití několika sportovními skupinami současně.
Druhý sektor hřiště je situován ve zvýšené části areálu a je zde vrhačský sektor. Ten je členěn na 3 části - koulařský sektor, klec se sítí pro vrh kladivem a diskem a rozběhová dráha pro hod oštěpem. Tento sektor je intenzivně využíván zejména žáky gymnázia se zaměřením na tělesnou výchovu a žáky Předškolní a mimoškolní pedagogiky, kteří mají ve svých ŠVP navýšené počty hodin tělesné výchovy a též konají z tělesné výchovy povinně školní část maturitní zkoušky.

Hlasování bylo ukončeno.

Rekonstrukce sportovního areálu SPgŠ

Počet hlasů: 113

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz