přeskočit k navigaci »

Rejman - logistická hala - 1. etapa

Rejman - logistická hala
Stavba číslo:S15
Název stavby:Rejman - logistická hala - 1. etapa
Přihlašovatel:ALGON, a.s.
Místo stavby:Průmyslová zóna - Hradiště u Chebu
Charakter stavby:logistická hala
Období realizace
(Zpracování projektu):
01/2018 - 09/2018
Investor:Pavel Rejman
Architekt:Ateliér Penta v.o.s., Ing. arch.Jaromír Homolka CSc.
Projektant:Ateliér Penta v.o.s., Ing. arch.Jaromír Homolka CSc
Zhotovitel:ALGON, a.s.
Stavbyvedoucí:ALGON, a.s., Pavel Kapic

Jedná se o novostavbu skladové (multifunkční) logistické haly s administrativní částí v areálu firmy Rejman. Tvarové řešení a kompozice hmoty objektu navazuje na existující objekty areálu, při jižní straně navazuje na stávající zděný objekt, při západní straně nahradila původní nezateplenou ocelovou halu. Řešení areálu a inženýrských sítí bylo navrženo tak, aby mohlo dojít k případnému rozšíření logistických prostor další etapou výstavby.
Nový objekt je členěn do jednoho objemového celku. Jedná se trojlodní skladovou halu, při západní části se část haly překrývá s východní fasádou zděného objektu, jižní část haly překrývá severní část fasády zděného objektu. Nová hala je navržena, tak aby severní a západní obvodový plášť tvořil stejnou linii jako původní ocelová hala. Fasáda objektu je dále doplněna, o zastřešení nakládacích míst ocelovými markýzami.
Nová hala je řešena jako skladovací objekt, proto převážná část slouží jako sklad. Nový objekt je provozně řešen pro 2 různé provozovatele a dispozičně rozdělen na dvě části. První část je propojena se stávajícím objektem, ke kterému byla přistavěna a který ji poskytuje potřebné administrativní prostory a hygienické zázemí. Pro druhou část skladu bylo zhotoveno administrativní zázemí, vnitřní vestavbou.Technické řešení
Založení objektu je hlubinné na pilotách s hlavicemi. Vnější půdorysné rozměry stavby jsou 76,75m x 60,36 m s výškou atiky +10,900. Základní konstrukční systém objektu je zhotoven jako prefabrikovaný železobetonový skelet. Paty železobetonových sloupů jsou vetknuty do kalichů hlavic pilot. Skeletová konstrukce je opláštěna horizontálním fasádním systémem, ze sendvičových panelů TRIMOTERM, stříbrné (šedé) barvy s modrými pruhy, s minerální izolací a vnějším plechovým povrchem.
Nosnou část střechy tvoří trapézový plech uložený na vaznících. Podlaha v hale je strojně hlazená drátkobetonová se vsypem a nástřikem. Objekt je osazen ocelovými výplněmi otvorů a sekčními vraty s nakládacími můstky. Vnitřní vyzdívky jsou zhotoveny z bloků Ytong.

Základní údaje objektu
Půdorysné rozměry: 76,75 x 60,36 m
Užitná plocha objektu: 4 020 m2
Velikost administrativní vestavby: 230 m2
Výška objektu: 10,9 m
Obslužné komunikace,
manipulační plochy a parkoviště: 10 950 m2

Hlasování bylo ukončeno.

Rejman - logistická hala - 1. etapa

Počet hlasů: 110

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz