přeskočit k navigaci »

Prodejna automobilů a autoservis Zimmel

Prodejna automobilů Zimmel
Stavba číslo:S08
Název stavby:Prodejna automobilů a autoservis Zimmel
Přihlašovatel:FUTURE BAU s.r.o.
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2016 - 12/2017
Investor:AUTOSLUŽBY Zimmel s.r.o.
Architekt:FUTURE BAU s.r.o.
Projektant:Ing. Miroslav Janíček, Pavel Novák
Zhotovitel:FUTURE BAU s.r.o.

Objekt se nachází v Truhlářské ulici v Chebu, v areálu bývalého chebského KOVA. Záměrem investora byla výstavba prodejny automobilů, spojené s vlastním moderním servisem tak, aby byl schopen zákazníkům nabízet komplexní služby na vysoké úrovni.
Při samotném architektonickém návrhu nebyl kladen důraz pouze na vzhled, funkčnost, pohodlí zaměstnanců a zákazníků, ale i na nízkou energetickou náročnost budovy. Investor od samého začátku akceptoval návrh projektanta na vytápění budovy tepelnými čerpadly a instalaci řízeného větrání se zpětnou rekuperací tepla.
Budova se zastavěnou plochou 525 m2, jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími je stavebně rozdělena na pět samostatných funkčních celků. Je vytápěná kaskádou dvou tepelných čerpadel vzduch/voda, kdy v celém objektu bylo použito podlahové vytápění, kterým je investor právě díky zvoleným tepelným čerpadlům schopen v létě objekt i chladit. Ve spojení se žaluziovými systémy a řízeným větráním bude tak i v letních měsících dosahováno v interiéru příjemných provozních teplot i bez využití klimatizačních jednotek.
Podzemní podlaží je zhotoveno jako železobetonový monolit z vodostavného betonu. Tato konstrukce byla zvolena s ohledem na vysokou hladinu podzemní vody, neboť stavba je v těsné blízkosti řeky Ohře. Je zde umístěno veškeré technické zázemí budovy, sklad pneumatik, kompresorovna, či strojovna výtahu.
První nadzemní podlaží je rozděleno na dvě části - servis a showroom. V servisu je pět servisních míst, kdy každé je specializované na určitý okruh montážních prací. Servis je na vysoké technické úrovni, co se týká technologického vybavení tak, aby vyhovoval současným požadavkům. V showroomu je prostor pro vystavení pěti automobilů, nasvícených původními, zrenovovanými světly, která se podařilo „zachránit" při demolici kotelny bývalého průmyslového areálu, ve kterém se stavba nyní nachází. Najdeme zde zázemí pro samotné prodejce, či příjemné posezení pro zákazníky, kteří zde mohou trávit volnou chvíli například při čekání na svůj automobil. Část showroomu probíhá přes obě nadzemní podlaží.
Druhé nadzemní podlaží je rozděleno na administrativní část a sociální zázemí pro zaměstnance - sprchy, šatny, kuchyňka apod. Administrativní část ve tvaru písmene L probíhá nad showroomem a je osazena prosklenými stěnami s výhledem na vystavená vozidla. Zde se nachází prostory vedení společnosti, ekonomické a marketingové oddělení. Sociální zázemí se nachází nad servisem.
Co se týká architektonického návrhu obálky budovy, bylo zde záměrně použito diametrálně odlišných materiálů, dle návrhu projektanta a požadavku investora. Hlavní průčelí budovy je prosklené izolačními trojskly s černými hliníkovými rámy a žaluziemi. K těmto výlohám bylo zvoleno dřevěné obložení ThermoWood. Tato speciální úprava zajišťuje dlouhodobou bezúdržbovost dřevěného obkladu. Hlavním designovým prvkem je z fasády vystupující černý hranatý tubus z lesklého dibondu, které je zavěšený na předsazené konstrukci. Zbylá část fasády je řešena probarvenou zatíranou omítkou.

Hlasování bylo ukončeno.

Prodejna automobilů a autoservis Zimmel

Počet hlasů: 677

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz