přeskočit k navigaci »

Pomezí nad Ohří - nový obecní úřad

Stavba číslo:S07
Název stavby:Pomezí nad Ohří - nový obecní úřad
Přihlašovatel:Obec Pomezí nad Ohří
Místo stavby:Pomezí nad Ohří
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2020/2021
Investor:Obec Pomezí nad Ohří, Ing. Radek Tlačil
Architekt:M Projekt, Cheb, Ing. arch. Luboš Mašek
Projektant:M Projekt, Cheb, Ing. Emil Minář
Zhotovitel:Stabia s.r.o., Cheb, Ing. Martin Huml
Stavbyvedoucí:Stabia s.r.o., Cheb, Robert Černý

Nový obecní úřad, Pomezí nad Ohří

Záměrem stavebníka bylo vybudování nového obecního úřadu s potřebným zázemím pro fungování obce Pomezí nad Ohří. Součástí byla i demolice objektu bývalé školy, jehož parametry a technický stav nevyhovoval pro potřeby nového úřadu. Objekt bývalé školy byl v nevyhovujícím stavu a sloužil částečně jako vietnamská prodejna.

Nový objekt je obdélníkového půdorysu 10,6 m x 15,5 m s výškou hřebene 12,2 m. Z ulice má valbovou střechu, ze dvora je štít sedlové střechy. Budova je třípodlažní, nepodsklepená.

V 1. NP jsou kanceláře obecního úřadu, ve 2. NP je zasedací místnost s kuchyňkou, která se dá využít v případě konání malých oslav a ve 3. NP je velký sál, který slouží pro různé aktivity, které jsou v obci provozovány, např. dílničky pro děti, promítání, pořádání různých akcí jako je maškarní nebo mikulášská, cvičení jógy a další.

Tyto prostory jsou bezbariérové a budova je vybavena výtahem. Vstupní prostor je zvýšený přes dvě patra a tento prostor zvětšuje dále lodžie nad zádveřím. Schodišťový trakt je prosklený a spolu se vstupem tak odlehčuje celou stavbu. Kamenný obklad sloupů železobetonového skeletu pak dodává stavbě důstojnosti. Zadní část budovy je naopak klasická, zděná a velikost oken odpovídá tradiční výstavbě. Kombinace fasády reflektuje zbouranou budovu bývalé školy.

Stávající stodola stojící za objektem, sloužila jako skladiště a byla v rámci stavby opravena a s nově vybudovaným přístřeškem a dvorem slouží jako zázemí pro obecní techniku. Pozemek pro toto technické zázemí je nově oplocen, kdy část oplocení je zděná.

V rámci výstavby nového úřadu bylo vybudováno i odpočinkové místo se dvěma lavičkami a dvěma stromy. Plochy kolem obecního úřadu jsou vydlážděny žulovou kostkou. V rámci hospodaření s dešťovou vodou byla vybudována i nádrž na tuto vodu o kapacitě 24 m3, která je jímána ze všech nově vybudovaných střešních ploch. Tato voda je následně využívána k údržbě obce.

Hlasování bylo ukončeno.

Pomezí nad Ohří - nový obecní úřad

Počet hlasů: 166

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz