přeskočit k navigaci »

Pernink - výstavba nové administrativní budovy Lesní správy

Stavba číslo:S17
Název stavby:Pernink - výstavba nové administrativní budovy Lesní správy
Přihlašovatel:Lesy České republiky, s.p.
Místo stavby:Karlovarská 458, Pernink 362 36
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
14.7.2018 - 5.11.2020
Investor:Lesy České republiky, s.p.
Architekt:Ing. Petr Orel
Projektant:Ing. Petr Orel
Zhotovitel:KONOPA Vladimír s.r.o., Bc. Vladimír Konopa
Stavbyvedoucí:KONOPA Vladimír s.r.o., Zdeněk Pospíšil

Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku

Stavba slouží jako administrativní provozní objekt lesní správy Horní Blatná. Nachází se v jižní části obce Pernink jihozápadně od Karlovarské ulice při úpatí levobřežních svahů údolí Bílé Bystřice. Je situována souběžně s přilehlou veřejnou komunikací.

Jedná se o třípodlažní objekt, pravidelného obdélníkového půdorysu, jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Založení je na monolitických železobetonových základových pasech. Vzhledem k pravidelnému tvaru půdorysu objektu je konstrukční systém navržen jako podélný kombinovaný trojtakt. Obvodové zdivo je navrženo cihelné, vnitřní podélné stěny jsou pak nahrazeny systémem sloupů. Vrchní stavba je tedy navržena jako kombinovaný stěnový zděný systém s vnitřním skeletovým železobetonovým systémem. V obvodovém zdivu 1.pp jsou monolitické železobetonové sloupy navrženy po celém obvodu. V tomto podlaží je západní nosná obvodové stěna oslabena velkými otvory pro garážová vrata a proto jsou zde navrženy železobetonové rámy, které podporují nosné podélné stěny dalších podlaží. Sloupy vnitřních modulů jsou tvořeny v každém podlaží železobetonovými sloupy podporujícím podélné průvlaky, které podepřou monolitickou železobetonovou stropní desku.

Vnitřní schodiště spojující jednotlivá podlaží objektu je železobetonové. Povrch schodiště tvoří obkladové teracové stupně. Zábradlí schodiště je kovové - nerezové.

Konstrukce zastřešení je tvořena dřevěnými vazníky s lisovanými styčníkovými plechy uloženými na železobetonových trámech a stěnách posledního podlaží. Vazníky mají po obvodu hoblované trámové námětky. Ze spodní strany je bednění střechy zatepleno, aby se zamezilo namrzání přesahu střechy v zimních měsících. Střešní krytina je hladká plechová z poplastovaných plechů, falcovaná.

Obvodový plášť je tvořen vyzdívkou z cihel. Fasáda 1.pp, 1.np a 2.np až po úroveň parapetu 2.np je s hladkou probarvenou omítkou. Fasáda 2.np od parapetu až po střešní plášť má fasádu z dřevěného obkladu z horizontálních palubek z českého modřínu.

Vytápění objektu je pomocí plynového kotle umístěného v 1.PP. TUV je zajištěna bojlerem, který je napojen na plynový kotel. Odkanalizování zajišťuje napojení objektu do veřejné kanalizace. Zásobování pitnou vodou je řešeno připojením objektu na veřejný vodovod.

 

Využití jednotlivých podlaží:

1.pp. - Technické podlaží

- garáže pro 6 vozidel

- sklady pro zahradní techniku, techniku k úklidu sněhu a s dílnou údržby

- technický prostor pro umístění plynového kondenzačního kotle a bojleru

- prostor s chladícím boxem

- sklad

 

1.np. Administrativní podlaží

- kancelářské prostory pro 14 pracovníků LS (včetně revírníků)

- mapovna

- sociální zařízení

- denní místnost

- sklad kancelářských potřeb

- úklidová komora

- serverovna

- provozní sklad

 

2.np. - smíšené využití

- zasedací místnost pro 30 osob

- kuchyňka k zasedací místnosti

- WC k zasedací místnosti

- sklad k zasedací místnosti

- spisovna

- 2x inspekční pokoj (4 osoby)

- sklad prádla

- sklad

- úklidová komora

Půdorys 1.PP.pdf (599.47 KB)

Půdorys 1.NP.pdf (632.17 KB)

Půdorys 2.NP.pdf (563.1 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Pernink - výstavba nové administrativní budovy Lesní správy

Počet hlasů: 180

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz