přeskočit k navigaci »

Ostrov - studie 4-pruhové uspořádání silnice I/13 Ostrov-Smilov

Stavba číslo:P08
Název stavby:Ostrov - studie 4-pruhové uspořádání silnice I/13 Ostrov-Smilov
Přihlašovatel:Sagasta s.r.o.
Místo stavby:Karlovarský kraj
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2028 - 2032
Investor:ŘSD ČR, Ing. Bohdana Skokanová
Architekt:Sagasta s.r.o., Ing. Zuzana Biela
Projektant:Sagasta s.r.o., Ing. Zuzana Biela
Zhotovitel:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu
Stavbyvedoucí:neuvedeno - u projektu, neuvedeno - u projektu

I/13 Ostrov - Smilov, 4-pruhové uspořádání, vyhledávací a porovnávací studie

Cílem této studie je ověření proveditelnosti nové trasy silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov v podobě
rychlostní směrově rozdělené komunikace s 4-pruhovým uspořádáním po levém břehu řeky Ohře.

V minulosti byly vypracovány studie, které řešily varianty na levém a pravém břehu řeky. Všechna navrhovaná řešení byla však značně nákladná. Poslední studie byla vypracována v roce 2019.
Silnice I/13 je významným silničním tahem a je součástí mezinárodní evropské komunikace E442. Úsek silnice I/13 od ukončení obchvatu Ostrova až po Smilov je vedle trasy silnice I/13 v Klášterci nad Ohří posledním nevyřešeným úsekem komunikace E442, tj. mezinárodní silnice spojující Karlovy Vary, Liberec, Olomouc a Žilinu.
Stávající komunikace prochází zvlněným pahorkovitým územím Ostrovské pánve až za obec Damice a dále pak postupuje údolím řeky Ohře. Trasa silnice od Stráže nad Ohří do Boče prochází stísněným údolím Ohře a kopíruje její levý břeh. Šířka stávající vozovky je převážně 8 m s minimálními krajnicemi,
v některých úsecích dokonce bez krajnic, což je s ohledem na strmé skalní útvary a strmé svahy koryta bez svodidel velmi nebezpečné. Časté odstavování vozidel na silnici v kombinaci s úzkou vozovkou blokuje dopravu. Silnice má nevyhovující směrové a výškové parametry. Vzhledem k terénu a přilehlé
zástavbě ji nelze zrekonstruovat do normových parametrů. V celém řešeném území se nachází pouze jeden úsek umožňující předjíždění. To nutí řidiče k nekázni a stává se tak místem častých dopravních nehod. Silnice je silně zatížena kamionovou dopravou. Průtahy obcemi Damice, Stráž nad Ohří a Boč
mají výrazně negativní vliv na jejich obyvatelstvo a to zvláště z hlediska hluku, exhalací a dopravní bezpečnosti. Zejména v zimních měsících způsobují vysoké podélné sklony problémy nákladní dopravě a vzhledem k absenci objízdné trasy je tak komunikace zablokována až na několik hodin.

Studie obsahuje dvě základní varianty trasy tak, aby mohlo být provedeno celkové ekonomické hodnocení těchto variant (dle HDM4). U ekonomicky nejefektivnějších variant se předpokládá posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA).

Výkresy.zip (165.14 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Ostrov - studie 4-pruhové uspořádání silnice I/13 Ostrov-Smilov

Počet hlasů: 123

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz