přeskočit k navigaci »

Obnova historického, přeshraničního spojení Plesná - Bad Brambach

Obnova přeshraničního spojení Plesná- Bad Brambach
Stavba číslo:S19
Název stavby:Obnova historického, přeshraničního spojení Plesná - Bad Brambach
Přihlašovatel:EUROVIA CS, a.s.
Místo stavby:Plesná
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2017 - 2018
Investor:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Ing. Jan Lichtneger
Architekt:PONTEX spol s r.o., Ing. Václav Honzík
Projektant:PONTEX spol s r.o., Ing. Václav Honzík
Zhotovitel:EUROVIA CS, a.s., Ing. Josef Král
Stavbyvedoucí:EUROVIA CS, a.s., Martin Zábojník

Předmětem realizace byla přeložka sil. III21240, která tvoří propojení se státní hranicí (za kterou komunikace pokračuje k obci Bad Brambach) vyvedením části trasy mimo obytnou část obce s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním stávající komunikace.

V prvním úseku (od státní hranice) délky cca 300m byla přeložka vedena ve stávající trase komunikace. Dále pak trasa překročí tok Plesné v blízkosti areálu Mavex s.r.o. a pokračuje po pravém břehu vodoteče až k okružní křižovatce. V prostoru současného přemostění Plesné (centrum obce) je vybudována okružní křižovatka částečně na mostních objektech. Kostelní ulice je zaslepena a zbývající komunikace jsou napojeny do okružní křižovatky. V severní části náměstí jsou umístěny parkovací místa před objektem úřadu obce Plesná.

Součástí úprav byla úprava křižovatek s Celní ulicí, a to jak v oblasti okružní křižovatky, tak i v křižovatce u firmy Mavex s.r.o. a Zahradní ulice. Dále bylo upraveno koryto Plesné v blízkosti centra obce do nábřežních zdí. Stavba zahrnovala též přeložky inženýrských sítí. Jednalo se o úpravy na vodovodních a kanalizačních řadech, el. vedení, spojových kabelů a náhonu do sádek.

 

Most půdorys.pdf (255.13 KB)

Most řezy.pdf (327.52 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Obnova historického, přeshraničního spojení Plesná - Bad Brambach

Počet hlasů: 44

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz