přeskočit k navigaci »

Obnova historického odpočívadla - replika

Obnova historického odpočívadla - replika
Stavba číslo:S14
Název stavby:Obnova historického odpočívadla - replika
Přihlašovatel:Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Místo stavby:Kyselka
Charakter stavby:občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
11/2016 - 11/2017
Investor:Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Projektant:Ing. Tomáš Zátko
Zhotovitel:ZUBR KV plus. s.r.o.

Záměrem investora bylo na místě bývalého vyhlídkového pavilonu nad Ottovým pramenem v Kyselce postavit upravenou repliku. Tato stavba bude sloužit jako venkovní učebna, kde budou pracovníci investora seznamovat školní děti s principy ekologie a lesního hospodaření.
Altán stál na rozcestí lesních cest, cesta vedená po vrstevnici byla terasovitě upravena navršením balvanů (umělá skála). Na horní terase byla vlastní stavba umístěna. Z historických fotografií je také zřejmé, že pod pavilonkem byl odlesněný pás, který umožňoval výhled přes kupoli Ottova pramene do údolí Ohře. Postupně místo zarostlo a výhled nebyl možný. Na místě, kde původní pavilon stál, se nalézala pouze torza kamenných obvodových základových prahů, ze kterých bylo možné odvodit půdorysné rozměry, polohové a výškové uspořádání.
Novostavba pavilonku je navržena jako replika původní stavby, která je v zadní části doplněna o zděný přístavek. V tomto přístavku budou uschovány stohovatelné židle a jiné pomůcky pro výuku.
Původní barevné řešení není doloženo. Z fotografie je pouze zřejmé použití dvou odstínů. Jsou proto navrženy barvy doložené v lázeňské architektuře Kyselky případně použité při rekonstrukcích jiných objektů v Kyselce (Löschnerův pramen). Na dřevěné prvky byl použit polomatný nátěr červenohnědý u nosných prvků a holubí modř u prvků výplňových a ozdobných. Omítka je u základní plochy pískově žlutá a orámování je krémově bílé. Střešní krytina je asfaltový šindel v barvě šedé břidlice.
Stavební poloha vychází z umístění a tvaru zachovalých základových prahů. Vytýčení je vztaženo k bodu v geodetickém zaměření, podélná osa pavilonu sleduje původní směr. Kamenná podezdívka je ze světle šedé pemrlované žuly. Na zděné konstrukce byly použity keramické tvárnice tl. 150 mm, na dřevěné konstrukce smrkové dřevo. Konstrukce krovu je s viditelnými tesařskými spoji. Stabilita je primárně zajištěna vyztužením rohů sloupek-vaznice pásky. Vaznice jsou propojeny, aby umožnily přenášení tahových sil. Stabilita vrcholové vaznice je zajištěna vzpěrami. Druhotně je tuhost zajištěna ve svislé rovině výplněmi jednotlivých polí a střešním bedněním. Některé viditelné prvky (ukončení krokví, pásky, věšadla, vzpěry) jsou tvarově upraveny podle historických prvků.
Pro úplné naplnění všech funkcí altánku by bylo vhodné obnovení průseku v zalesnění směrem na kupoli Ottova pramene. Možnost vyhlídky do údolí Ohře by výrazně zatraktivnila celou stavbu a přilákala další návštěvníky.

Hlasování bylo ukončeno.

Obnova historického odpočívadla - replika

Počet hlasů: 503

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz