přeskočit k navigaci »

Obnova Goethovy vyhlídky

Goethova vyhlídka - pohled severní
Stavba číslo:P3
Název stavby:Obnova Goethovy vyhlídky
Přihlašovatel:Statutátní město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2016 - 2017
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Architekt:Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Projektant:Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Budova Goethovy vyhlídky byla postavena na počest Korunní princezny Stefanie v letech 1888 - 1889 podle projektu kanceláře Fellner a Helmer z Vídně je velmi působivou romantickou stavbou v duchu novogotického stylu. Stavba se honosí promyšleným a moderním technickým i dispozičním řešením. Bylo použito kombinace zděného stěnového systému prostorově zabezpečeného pomocí vřetenových a visutých schodišť, cihelných kleneb vedených do železných nosníků. Vnitřní rovnováhu stavby jistí ústřední železné táhlo vedené od hlavního klenebního prvku přízemí do spřažených cihelných a železných nosníků podporujících konstrukci horní vrcholové věžice. Působivá je modelace vnějšího uspořádání hmot budovy a efektní kombinace cihelného režného zdiva s kamennými konstrukčními a výtvarnými prvky. Technická provozní výbava budovy byla v době její výstavby na moderní úrovni. Stavba byla vytápěna a odkanalizována, voda byla ale dodávána v cisterně.

V roce 1918 byla rozhledna přejmenována na Stifterovu vyhlídku a roku 1945 dostala název Stalinova. Od roku 1957 se rozhledna jmenuje Goethova vyhlídka. V 60. a 70. letech 20. století prošla stavba rekonstrukcemi a přerušovaně fungovala jako výletní restaurace a rozhledna. Naposledy byla pronajata provozovateli restaurace v roce 2006. Nyní je rozhledna bez využití, v majetku města a čeká na rekonstrukci. Objekt je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Lokalita rozhledny se nachází na vrchu Věčného života jihovýchodně od centra Karlových Varů blízko části obce Hůrky. Pozemek leží ve výšce kolem 640 m.n.m. Samotný pozemek se velmi mírně svažuje na jedné straně k severozápadu, na druhé straně k jihozápadu směrem od stavby. Vrch je pokryt vzrostlým, převážně smrkovým, místy smíšeným lesem. V bezprostředním okolí stavby je mýtina. Stávající asfaltový povrch bude odstraněn a nahrazen dlažbou v redukovaném rozsahu.

Goethova vyhlídka je velmi členitý objekt tvořený několika základními objemy. Hlavními objemy jsou široká válcová věž se dvěma monumentálními otvory v úrovni přízemí, schodišťový rizalit na obdélném půdoryse, který je v horní části zakončen polygonálně a pak prostor restaurace na obdélném půdorysu se štítovým rizalitem. V úrovni zvýšeného přízemí je objekt ze západní a jižní strany obklopen terasou. Stavba je podsklepena v rozsahu věže, schodišťového rizalitu, restaurační části a také severovýchodní části terasy. Restaurační část má přízemí a patro, které je již podkrovím. Schodišťový rizalit je ještě o podlaží vyšší. Dále už se zdvihá hlavní válcová věž, z níž částečně mimo její půdorys vybíhá štíhlá válcová věžička zakončená zdobeným kuželovým vrcholem. Hlavní vyhlídkovou plochou je plochá střecha široké válcové věže obehnaná cimbuřím. Dále jsou zde menší vyhlídkové balkóny na západní straně a severovýchodní straně.

Stavba od začátku sloužila jako rozhledna s vyhlídkovou restaurací. Nyní je však již několik let bez využití. Objekt bude opět otevřen veřejnosti. Bude zpřístupněna vyhlídková věž, která bude sloužit jako rozhledna pro návštěvníky. Přízemí bude upraveno na víceúčelový prostor, kde bude možné konat kulturní a společenské akce, vznikne zde galerie a informační místo pro turisty. V suterénu budou zřízeny toalety pro návštěvníky, sklady a víceúčelový prostor pod věží. Patro pak bude upraveno na salónek a kancelář s hygienickým zázemím pro personál.

Hlasování bylo ukončeno.

Obnova Goethovy vyhlídky

Počet hlasů: 735

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz