přeskočit k navigaci »

Malé Versailles

Malé Versailles
Stavba číslo:S04
Název stavby:Malé Versailles
Přihlašovatel:STASKO plus, spol. s r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
12/2015 - 12/2016
Investor:TUNA KV s.r.o.
Architekt:MASSIMO Design s.r.o. - Otto Kašparovský
Zhotovitel:STASKO plus, spol. s r.o.

Objekt pochází z poloviny 18. století. Zahradní restaurace Malé Versailles se původně jmenovala Cihelna. To proto, že zde byla po velkém požáru města roku 1759 postavena obecní cihelna. Po znovuvýstavbě Karlových Varů byl jeden z objektů cihelny, či jeho část proměněn někdy kolem roku 1780 na hostinský sál s hezkým zahradním areálem. Byť byla část původní cihelny přebudována na hostinec Malé Versailles, zůstala zdejší cihlářská výroba zachována až do sklonku 70. let 19. století. Na mírném svahu těsně před hostincem směrem k dnešní ulici Petra Velikého stálo několik provozních budov, jež zahrnovaly výrobnu cihel, sklady hlíny a sušárnu cihel.

Hostinec Malé Versailles, ležící v chráněné údolní nivě při malém potoku, získal někdy kolem roku 1880 atrakci, jež mu zajistila i v zimě zvýšenou návštěvnost. Pod hostincem protékající potok byl přehrazen, čímž vznikl poměrně velký rybník. Když v zimě zamrzl, stával se nejoblíbenějším kluzištěm karlovarské mládeže. Oblíbená byla též k hostinci patřící kuželková dráha, jež byla provozována už od poloviny 19. století. Byla umístěna v protáhlém krytém objektu ve svahu mezi hostincem a vodní nádrží.

V letech 1995 - 1996 proběhla dosti radikální rekonstrukce památkově hodnotného areálu známého karlovarského hostince, historicky zvaného „Malé Versailles". Vzhledem k předchozí dlouhodobé devastaci objektů nevyhnutelně znamenala citelné narušení památkové podstaty objektů. Objevená hrázděná konstrukce patra byla již tak narušena, že nezbylo nic jiného, než ji snést a realizovat nové vyzdění patra. Tento katastrofální stav si vyžádal značně rozsáhlou a z památkového hlediska radikální rekonstrukci. Hmota původního zahradního hostince byla zachována. Stejně tak i celková dispozice objektu, která připomíná období kolem poloviny minulého století.

Hlasování bylo ukončeno.

Malé Versailles

Počet hlasů: 235

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz