přeskočit k navigaci »

Lomnice - multimediální jazykové a přírodovědné učebny

Stavba číslo:S16
Název stavby:Lomnice - multimediální jazykové a přírodovědné učebny
Přihlašovatel:SUAS stavební s.r.o.
Místo stavby:Lomnice
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
6/2020 - 6/2021
Investor:Obec Lomnice, Miloslav Matoušek
Architekt:NE, NE
Projektant:Projektová kancelář Ing. Petr Potužák, Ing. Petr Potužák
Zhotovitel:SUAS stavební s.r.o., Ing. Libor Vrána
Stavbyvedoucí:SUAS stavební s.r.o., Jaromír Krb

Multimediální jazykové a přírodovědné učebny s podporou přístupu hendikepovaných dětí - vestavba do půdních prostor

Stavba bude sloužit pro školské potřeby. Stávající využití objektu je beze změny.

Jedná se o stávající objekt základní školy. Stavební řešení předpokládá využití půdních prostor pro výuku a potřebné sociální zázemí. V severní části objekt dojde k úpravě krovu pultové střechy (vyvýšení). Valbová základní střecha bude zachována, jen do ní budou osazena střešní okna. Dojde k výměně kompletní krytiny a také k obkladu vyvýšené části fasády severní strany designovými deskami na bázi cementovláknitého materiálu, barvy olivové. Stávající fasáda bude mít stále žlutou barvu.

Kapacita stavby je navržena celkově do 125 osob. Nové prostory ve 3.NP jsou kapacitně určeny pro žáky s počtem do max. 48 osob.
Zastavěná plocha v navrhovaném stavu je:
- stávající i navrhovaný stav beze změny 250 m2
- bestavěný prostor nově navrhovaného 3.NP je 725 m3

 

Hlasování bylo ukončeno.

Lomnice - multimediální jazykové a přírodovědné učebny

Počet hlasů: 48

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz