přeskočit k navigaci »

Loket - Městská dvorana

Stavba číslo:S12
Název stavby:Loket - Městská dvorana
Přihlašovatel:město Loket
Místo stavby:Radniční č.p. 312 a č.p. 313, Loket
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2018-2021
Investor:město Loket, Ing. Mgr. Petr Adamec-starosta města
Architekt:---, ---
Projektant:NEUPROJEKT - projekční kancelář , Ing. Petr Podlipský
Zhotovitel:ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Josef Bartyzal
Stavbyvedoucí:ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Josef Kraus

Městská dvorana Loket

V nejznámější podobě panoramatu městské památkové rezervace historického jádra města Lokte zaujímá významné postavení objekt Městské dvorany. Byl vybudován v letech 1894 a 1895 jako sociálně kulturní zařízení pro zajištění péče o potřebnou část studentů zdejší reálky. Složitější stravovací a ubytovací podmínky převážně přespolních žáků školy vyřešila městská správa založením tzv. Studentského domova a výstavbou jeho samostatného objektu, který byl otevřen na začátku nového školního roku v září 1895. Budovu vystavěnou v eklektickém historizujícím slohu na místě původních čtyř měšťanských domů tvořily dvě části - pětipodlažní s ubytovacími, stravovacími a provozními prostorami a s ní propojená nižší se sálem pro kulturní a sportovní činnost.

Zásadní proměnu v původním účelu a využití Studentského domova v Lokti způsobily hluboké populační, národnostní a sociální změny, k nimž došlo v českém pohraničí po druhé světové válce. Roku 1946 byla zrušena loketská reálka a pro uprázdněnou budovu Studentského domova se hledalo nové využití. Po stavební adaptaci se roku 1951 do jeho provozně ubytovací části přestěhoval správní aparát národního výboru, který využíval sálovou část, pro jejíž označení se ujal název Městská dvorana, k společenským a kulturním akcím. Toto využívání stavby přetrvalo až do rozhraní 80. a 90. let 20. století, kdy se správa města vrátila zpět do historické městské radnice. Poté se stavební stav budovy začal horšit natolik, že již vyžadoval zásadní investiční počin. Neutěšenou situaci však nevyřešilo ani postoupení objektu do soukromého vlastnictví, z něhož jej za dále se zhoršujícího stavebního stavu město Loket získalo v roce 2002 zpět do svého majetku, aby řešilo naléhavě jak jeho stavební zachování, tak i další využití. Vzhledem k tomu, že objekt byl uzavřen na začátku devadesátých let 20. století a dále chátral dalších téměř třicet let, byla jednou z variant i demolice tohoto objektu. Město po odkoupení objektu začalo připravovat jeho rozsáhlou rekonstrukci, kdy se postupně řešilo i následné využití objektu. Objekt byl v roce 2014 prohlášen za kulturní památku a vzhledem k opravdu havarijnímu stavu byl v roce 2018 zařazen do národní databáze brownfieldů. První záchranné práce započaly v roce 2016. V rámci 1. etapy byla provedena záchrana polychromní výmalby stropu společenského sálu. Právě tato výmalba patří k nejhodnotnější výzdobě v interiéru objektu a představuje příklad reprezentativních prostor konce 19. století. Polychromní výmalbě stropu hrozilo zničení, neboť do střešní konstrukce objektu zatékalo, dřevní hmota záklopu stropu byla napadena hnilobou a dřevokaznou houbou, a postupně docházelo k destrukci stropu.  Výmalba byla restaurátorsky sejmuta s tím, že po celkové rekonstrukci objektu bude opětovně osazena na strop ve společenském sále. Po sejmutí polychromní výmalby stropu byl zjištěn havarijní stav krovu a hrozil pád střechy. Ve 2. etapě obnovy v roce 2017 byla provedena oprava krovů a obnova střešní krytiny z břidlicového materiálu.  V rámci 3. etapy obnovy zahájené v roce 2018 byla v roce 2021 dokončena celková rekonstrukce.

Městu Loket se podařilo zachránit objekt, který byl po dlouhou dobu jedním z nejohroženějších památkově významných a chráněných objektů v Karlovarském kraji. Díky památkově citlivému přístupu při realizaci stavby, jehož cílem bylo rekonstruovat objekt tak, aby došlo k zachování co nejvíce cenných prvků, lze obnovu zcela určitě považovat za příklad dobré praxe. V rámci stavby byly zachovány původní prvky výplní (okna a dveře), zábradlí nebo část keramických podlah. Tyto prvky se podařilo zachránit a případně doplnit za použití původních technologií. V průběhu restaurování stropní výmalby došlo k odhalení nejstarší výmalby, která byla kompletně rekonstruována podle původního vzoru. Objekt je postupně vybavován jevištní a kongresovou technikou tak, aby mohl plně sloužit jak kulturním, tak společenským aktivitám. Investor do interiéru objektu nechal zhotovit historizující lustry od české společnosti WRANOVSKY, které se staly nedílnou a obdivovanou součástí interiérů.

Objekt začal ihned po dokončení rekonstrukce sloužit potřebám občanů města Lokte. Od září 2021 byla do objektu přestěhována základní umělecká škola, která využívá část objektu, a od 1. 1. 2022 zde sídlí příspěvková organizace města Loket - Kulturní dům Dvorana. Objekt je tedy využíván z části jako školské zařízení a z části je využíván pro potřeby kulturního a společenského života. V části objektu, která je využívána pro kulturní potřeby, může tyto prostory využívat jak město Loket, tak jeho organizace, místní spolky, i zájemci o pronájem jednotlivých prostor. Základní umělecká školy sídlila až do roku 2021 na jednom ze sídlišť, které se nachází na území města Lokte a jejím přemístěním do centra města došlo jak k jeho oživení, tak i k organickému spojení základní školy, základní umělecké školy a knihovny, institucí, které také sídlí v centru města.

Město Loket až do roku 2021 nemělo adekvátní vnitřní prostory pro kulturní a společenské aktivity a rekonstrukcí objektu Dvorany došlo k obnovení tradice kulturního domu, který zde až do začátku devadesátých let fungoval.

Prezentace na webu: www.dvoranaloket.cz

Hlasování bylo ukončeno.

Loket - Městská dvorana

Počet hlasů: 252

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz