přeskočit k navigaci »

Krásné Údolí - přístavba haly HOLLANDIA

Stavba číslo:S20
Název stavby:Krásné Údolí - přístavba haly HOLLANDIA
Přihlašovatel:Credostav s.r.o.
Místo stavby:Krásné Údolí
Charakter stavby:Průmyslová stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
září - prosinec 2021
Investor:HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., Ing. Michal Škoda
Architekt:Ing. arch. Karel Manda, Ing. arch. Karel Manda
Projektant:Ing. arch. Karel Manda, Ing. arch. Karel Manda
Zhotovitel:Credostav s.r.o., Ing. Jan Klíma
Stavbyvedoucí:Credostav s.r.o., Václav Mourek

Revitalizace stávajícího objektu st. 195/1 a jeho přístavba na pozemku 114/1

 

Předmětem revitalizace byla změna zemědělské haly na nový sklad MTZ. Stávající prefabrikovaná hala byla prodloužena o 24 m. Nosný systém stávající haly tvoří příčné vazby o rozpětí 15 m, které jsou tvořené dvojicí sloupů průřezu 300/600 mm a sedlovým železobetonovým vazníkem maximální výšky 1120 mm. Hala má 8 polí v modulu 6 m a výšku pod vazník 7,27 m. Po obvodě střešní konstrukce jsou prefabrikovná ztužidla průřezu 300/580 mm. Byl demontován střešní plášť haly, jehož nosnou část tvořily žebírkové železobetonové panely. Dále byly sejmuty, kromě dvou polí v ose D, stěnové panely opláštění.

Stávající hala je založena na dvoustupňových excentrických patkách, spodní stupně patek mají rozměry 2,7 x 1,4 x 0,6 m, vrchní stupeň tvoří kalich sloupu.

Nové sloupy jsou založeny na pilotách průměru 600 mm. Piloty mají délku 5 m, jsou zakončeny kruhovou hlavicí s kalichem. Hlavice mají průměr 1400 mm a výšku 1450 mm.

Sloupy štítové stěny jsou založeny na pilotách délky 3,5 m. Hlavice mají průměr 1200 mm a výšku 1050 mm.

Na patkách jsou uloženy základové prahy šířky 250 mm. Také po obvodu nové části haly budou základové prahy, nové prahy mají průřez 1030/250 mm.

Příčně pod podlahou haly byl zbudován železobetonový instalační kolektor světlých rozměrů 1500 x 1800 mm.

Střešní plášť je z panelů KINGSPAN KS 1000 XD s vnitřním plechem tl. 0,9 mm.

Panely pláště mají tl. 120 mm a jsou kladeny ve svislém směru. Panely jsou podporovány paždíky z jeklů 160/90/5 a 180/100/5.

Po demontáži střešního pláště a stěnových panelů se objevily drobné poruchy železobetonových konstrukcí - trhliny, poškození hran prvků, nedostatečná krycí vrstva výztuže. Uvedené poruchy bylo nutné sanovat.

Z povrchu opravovaného podkladu byl odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton, pokud se objevila zkorodovaná výztuž, bylo nutné zkorodovanou vrstvu odstranit. Na připravený podklad se nanesl adhezní můstek, který zároveň tvoří protikorozní ochranu výztuže. Následně se na opravu použil sanační systém SIKA.

Průmyslová drátkobetonová podlaha byla dokončena povrchem REMMERS.

Na fasádě byla osazena elektricky ovládaná sekční vrata s jednou řadou okének, elektricky ovládané vyrovnávací můstky a těsnící límce od firmy Hörmann.

Temperování skladu je zajištěno pomocí tepelných čerpadel a destratifikátory. Osvětlení LED zářivkovými svítidly a je nainstalována elektrická požární signalizace EPS.

Hlasování bylo ukončeno.

Krásné Údolí - přístavba haly HOLLANDIA

Počet hlasů: 79

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz