přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - Rezidenční bytový areál Tyršova

Stavba číslo:S01
Název stavby:Karlovy Vary - Rezidenční bytový areál Tyršova
Přihlašovatel:BAU-STAV a.s.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Stavba pro bydlení
Období realizace
(Zpracování projektu):
prosinec 2012 - březen 2022
Investor:BAU-STAV a.s., Ing. Petr Novák
Architekt:ARCH 99 s.r.o. , Ing. arch. Petr Danda
Projektant:ARCH 99 s.r.o. , Mgr. Libuše Dvořáková
Zhotovitel:BAU-STAV a.s., Ing. Petr Novák
Stavbyvedoucí:BAU-STAV a.s., Milan Niewiak

Rezidenční bytový areál Tyršova - II. etapa, Karlovy Vary

Stručná charakteristika předmětu stavební zakázky:

Lokalita Rezidenčního bytového areálu se nachází v jihovýchodní okrajové části města a je orientována na jihozápadním svahu výšiny „Tři kříže“ s panoramatickým výhledem na lázeňské území města Karlovy Vary, což z ní samotné činí rovněž pohledově velmi exponované území s vysokými urbanisticko-architektonickými nároky.

Navrhovaný objekt se čtyřmi nadzemními a jedním částečně zapuštěným podzemním podlažím je nad úrovní stropu 1.PP rozdělen do dvou samostatných hmot – obytných sekcí, které se tak příznivěji zapojují do stávající rozvolněné struktury zástavby a které budou z dálkových pohledů působit jako dva „soliterní“ objekty.

V 1.PP je uprostřed dispozice umístěna hromadná garáž s 18 parkovacími stáními. Prostory pro parkování osobních automobilů jsou pak doplněny ještě dvěma menšími garážemi (v každé obytné sekci jedna), každou se dvěma parkovacími stáními.

V nástupním podlaží (1.PP) jsou umístěna rovněž dvě halová zádveří (pro každou bytovou sekci zvlášť), ze kterých je přístup do schodišťových prostorů s výtahem s prosklenou výtahovou šachtou. V 1.PP jsou dále situovány sklepy (skladové prostory k jednotlivým bytům), chodby, společné prostory (komory apod.) a technická zařízení budovy – plynová kotelna, rozvodny silnoproudých a slaboproudých zařízení.

V 1. až 3.NP objektu SO-02a (SZ sekce) jsou v každém podlaží umístěny 2 byty standardu 2+KK a 1 byt standardu 3+KK, všechny mají k dispozici přístup na balkóny nebo terasy. V 1. až 3. NP objektu SO-02b (JV sekce) je v každém podlaží umístěn 1 byt standardu 3+KK a jeden byt standardu 4+KK, rovněž tyto byty jsou doplněny několika balkóny a terasami.

Ve 4. NP objektu SO-02a (SZ sekce) je umístěn 1 byt standardu 5+KK, ve 4. NP objektu SO-02b (JV sekce) je umístěn rovněž byt standardu 5+KK. Budoucí uživatelé obou těchto bytů budou mít rovněž k dispozici plochou nadstandardní terasy a balkóny. Většina obytných místností je orientována na slunnou jihozápadní stranu, společné komunikační prostory

(schodiště, výtahové šachty) jsou v obou bytových sekcích orientované na severovýchodní stranu bytového domu. Komunikační prostory bytů (chodby, předsíně apod.) a sociální zařízení bytů (koupelny, WC, prádelny apod.) jsou orientovány uprostřed dispozice nebo na severovýchodní straně objektů - bytových sekcí. Celá výstavba probíhala ve standardu „Shell and Core" což znamená, že stavební projekty (byty) jsou nabízeny k odkoupení v hrubé stavbě, tedy bez finálních úprav interiéru (bez dokončení podlah, obkladů, dlažby, vnitřních dveří, obložení schodiště, sanity, apod.).

Za objekty je provedeno krásné dětské hřiště a odpočinková zóna, ze kterých je možné zadním vjezdem vejít do lázeňských lesů třeba na procházku.

Závěr:

Při architektonickém návrhu a i později při výběru materiálu byl brán ohled na umístění stavby. Vzhledem k umístění pod lesem, byly zvoleny barvy přírody. Fasádní obložení posledního podlaží z modřínového dřeva, doplněné o cihelný obklad  béžovohnědé barvy a minerální omítku sytě hnědé barvy, která celkový dojem uzavírá. V suterénu je požitý kamenný štípaný obklad neutrální barvy. Zajímavě architektonicky řešené jsou pergoly v 4.NP lepenými vazníky.

Záměrem bylo realizovat stavbu, která bude zapadat do místní architektury a navazovat na 1. etapu výstavby.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - Rezidenční bytový areál Tyršova

Počet hlasů: 78

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz