přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - dům Zlatý jelen

Stavba číslo:H04
Název stavby:Karlovy Vary - dům Zlatý jelen

Pozdně barokní hrázděný dům Zlatý jelen (Goldener Hirsch) čp. 358 byl vystavěn v letech 1789-1790 podle návrhu neznámého architekta v ulici Luční vrch (Hirschensprunggasse) ve svahu nad levým břehem řeky Teplé v lázeňském centru města Karlovy Vary (Karlsbad). V roce 1883 proběhla podle dochované plánové dokumentace karlovarského stavebního archivu přestavba domu, během které byl snesen hrázděný štít včetně střechy a objekt nově zastřešen pultovou střechou krytou falcovaným plechem. Jihovýchodní průčelí domu orientované do údolí tehdy dostalo novou fasádu se šambránami okolo okenních otvorů a pásovou rustikou v přízemí. Patra byla oddělena profilovanými římsami a průčelí završeno výraznou přímou atikou. Ostatní průčelí byla opatřena hladkou omítkou, která skryla původní hrázděné konstrukce. V roce 2000 byly strženy dva sousední pozdně barokní hrázděné domy Gleichenberg čp. 357 a Bienenkorb čp. 356.

V letech 2015-2020 přistoupil soukromý majitel domu Martin Radimerský k celkové rekonstrukci objektu za finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje. Během obnovy objektu do původní podoby s použitím tradičních technologií a postupů byla v roce 2016 vynesena nová sedlová střecha s hrázděnými štíty a odkryto a obnoveno původní hrázdění patra. Nové dřevěné prvky byly ručně tesané. V roce 2017 byly nově vyzděny výplně hrázděných obvodových zdí a provedena repase špaletových oken. V letech 2018-2019 byla provedena kompletní rekonstrukce fasády domu vápennou omítkovou maltou včetně nátěru dřevěných prvků a vyzděny hrázděné štíty tradičním způsobem s hliněným výmazem. V roce 2020 byla provedena finální vrstva hliněných výplní štítů, tmelení a sanace všech spojů trámů hrázdění včetně konečného nátěru a finální nátěr fasády vápennou barvou. Osazena byla nově zhotovená okna ve štítech a zrepasovány všechny stávající okenní rámy.

Pozdně barokní dvoupatrový dům se zděným přízemím a hrázděnými patry, krytý vysokou šindelovou sedlovou střechou. Hrázděná konstrukce v podobě ortogonální soustavy svislých sloupů a vodorovných paždíků, doplněných šikmými vzpěrami, je vyplněna pálenými cihlami. Čtyřosé hlavní jihovýchodní průčelí obrácené do údolí je završeno mohutným hrázděným štítem. Průčelí prolamují dvoukřídlá obdélná okna s původním tzv. vídeňským kováním. dvoukřídlé s původním tzv. vídeňským kováním. Vnitřní dispozice objektu je dvoutraktová se schodišťovým traktem u ulice a obytnými pokoji (světnicí a světničkou) směrem k hlavní promenádě města. Vnitřní konstrukce jsou hrázděné. Stropy jsou provedeny z dřevěných špánů opatřených hliněnou mazanicí.

Dům Zlatý jelen je jedním z posledních zástupců pozdně barokní až klasicistní zástavby města Karlovy Vary. Zachoval si intaktní podobu exteriéru a původní dispozici interiéru včetně četných uměleckořemeslných prvků. Dne 2. února 2022 byl proto dům Zlatý jelen v městské památkové zóně v Karlových Varech zapsán na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 106858.

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - dům Zlatý jelen

Počet hlasů: 564

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz